Beschermd monument

Feodale motte van Wange

Beschermd monument van 08-09-1981 tot heden

ID: 1340   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1340

Besluiten

Feodale motte van Wange
definitieve beschermingsbesluiten: 08-09-1981  ID: 1674

Beschrijving

De bescherming omvat de feodale motte.Waarden

De feodale motte van Wange is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Feodale motte van Wange

Overhespenstraat (Landen)
De heuvel gelegen langs de Overhespenstraat te Wange is een restant van de feodale motte van Wange. In de volksmond is de site gekend als ‘de Tomme’ daar men aannam dat het om een Romeinse grafheuvel ging. Onderzoek heeft echter aangetoond dat het een middeleeuwse motteheuvel betreft.