Beschermd monument

Eclectische directeurswoning

Beschermd monument van 20-02-2002 tot heden
ID: 13408   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13408

Besluiten

Geografisch pakket Roeselare en Ledegem
definitieve beschermingsbesluiten: 20-02-2002  ID: 3813

Beschrijving

Het eclectisch herenhuis, gebouwd als directeurswoning voor V. Hostens, is beschermd als monument.Waarden

Het herenhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde een typisch herenhuis uit 1909 met een interessante eclectische geveluitwerking: met enerzijds een neoclassicistische opstand met alternerende vensterrisalieten met bel-etagebalkon en gekorniste kroonlijst en anderzijds neorenaissance-ornamenten zoals de verdiepte rondboogomlijsting op Corinthische colonnettes, de boogvelden met putti en de bekronende boogfries. De vleugeldeur is een voorbeeld van fraai vakmanschap.

artistieke waarde

Door het aandeel van het beeldhouwwerk in de gevelversiering, met name de sluitstenen met gebaarde mannenhoofden en meisjeshoofden en de boogvelden met putti die voorspoed, oogst en liefde symboliseren.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de woning van de eigenaar van de vroegere, tegenoverliggende bloemmolens Hostens. De relatie tussen woonhuis en fabriek werd bovendien geconcretiseerd door de verwarmings- en elektriciteitsinstallatie die functioneerde op basis van de stoomkracht van de fabriek. Deze vorm van comfort was op dat moment vrij uniek in Roeselare.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Eclectische directeurswoning

Noordstraat 212 (Roeselare)
Voormalig woonhuis van V. Hostens, eigenaar van de vroegere maalderij aan de overkant van de straat. Gebouwd in 1909, vermoedelijk naar ontwerp van architect Poireaux (Kortrijk).