Arbeiderswoningen Blauwputgang en handelsgebouw

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 23-07-1989 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Blauwputgang, Diestsestraat
Locatie Blauwputgang 1-11, Diestsestraat 215 (Leuven)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/24062/104.1
  • 4.02/24062/146.1
  • OB001042

Is de omvattende bescherming van

Arbeiderswoningen, Blauwputgang

Blauwputgang 1-11 (Leuven)

Twee reeksen arbeidershuisjes die dateren van rond 1850 en opgetrokken werden met twee bouwlagen en telkens twee traveeën, de deurtravee blind in de bovenbouw.

Stadswoning met toegang tot Blauwputgang

Diestsestraat 215, Leuven (Vlaams-Brabant)

Gecombineerd breed- en diephuis dat L-vormig is ingeplant en deels als overbouwde toegang fungeert tot de Blauwputgang.

Beschrijving

De Blauwputgang met arbeiderswoningen en het handelshuis met overdekte doorgang tot de gang te Leuven, zijn beschermd als stadsgezicht.

Waarden

De Blauwputgang met inbegrip van het handelshuis is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

architecturale waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.