Hoeve met losse bestanddelen: rosmolen

Beschermd monument van 03-02-1983 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Jabbeke
Deelgemeente Stalhille
Straat Cathilleweg
Locatie Cathilleweg 6 (Jabbeke)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31012/307.1
  • OW000672

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve met losse bestanddelen

Cathilleweg 6, Jabbeke (West-Vlaanderen)

Grote historische hoeve met losse bakstenen bestanddelen waaronder een rosmolen, in U-vorm geplaatst op een groot, onverhard rechthoekig erf grenzend aan de Cathilleweg.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De rosmolen bij de hoeve is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en volkskundige waarde van de rosmolen als volgt werd gemotiveerd: "Aangezien het een goed bewaard voorbeeld is van het type van molen waarvan het drijfwerk door paarden in beweging werd gebracht."

  • Onroerend Erfgoed - Industrieel Erfgoed, Beschermingsdossier DW000443, Rosmolen met omgeving, advies KCML (1983).

Waarden

De rosmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

volkskundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.