Beschermd monument

Burgerhuis ontworpen door V. Duyvewaardt

Beschermd monument van 20-02-2002 tot heden
ID: 13414   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13414

Besluiten

Geografisch pakket Roeselare en Ledegem
definitieve beschermingsbesluiten: 20-02-2002  ID: 3813

Beschrijving

Het burgerhuis is beschermd als monument. De bescherming omvat het burgerhuis van zes traveeën breed, met inbegrip van het interieur. De poorttravee ten noorden van het burgerhuis is niet in de bescherming als monument opgenomen.


Waarden

Het herenhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een voor het straatbeeld typerend eind 19de-eeuws herenhuis met lijstgevel dat in neorococo uitgebreid werd en vervolgens uit esthetische overwegingen een vernieuwd parement kreeg.
Het fraaie interieur, voornamelijk neoclassicistisch gestoffeerd, is grotendeels bewaard gebleven en vormt een uniek geheel.

artistieke waarde

De travee met topgevel valt op door het verfijnde en symbolisch geladen beeldhouwwerk, gedateerd 1913 en vermoedelijk van de hand van Adolf Van Peteghem. Opmerkelijk zijn ook de sluitstenen uitgewerkt als portretten.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis ontworpen door Valère Duyvewaardt

Sint-Alfonsusstraat 7, 9 (Roeselare)
Woonhuis, in 1913 (zie top) naar ontwerp van Valère Duyvewaardt (Roeselare) uitgebreid met één brede travee in neorococo. In 1920 wordt de lijstgevel aangepast door Valère Duyvewaardt in neorococo.