Beschermd monument

Pastorie Sint-Salvatorparochie met ommuring

Beschermd monument van 13-09-1996 tot heden

ID
1342
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1342

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de pastorie en de omheiningsmuur van de tuin.Waarden

De pastorie met ommuring is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Meer bepaald de esthetische waarde van de pastorie van Hakendover met inbegrip van de ommuring wordt omschreven als een typologisch gaaf bewaard voorbeeld van een nog volledig ommuurde, vrij ruime classicistische plattelandspastorie uit 1840, in de vorm van een momenteel volledig gecementeerd, twee en een halve bouwlaag hoog dubbelhuis, geflankeerd door lagere annexen. De identiek opgevatte, symmetrische voor- en achtergevel omsluiten een bescheiden 19de-eeuws interieur met daarnaast een kamerinrichting uit de eerste bouwcampagne (1741) met rode tegelvloer, stucplafond en een gestucte en beschilderde schouwmantel versierd met rocaillemotieven.

historische waarde

Meer bepaald de esthetische waarde van de pastorie van Hakendover met inbegrip van de ommuring wordt omschreven als een typologisch gaaf bewaard voorbeeld van een nog volledig ommuurde, vrij ruime classicistische plattelandspastorie uit 1840, in de vorm van een momenteel volledig gecementeerd, twee en een halve bouwlaag hoog dubbelhuis, geflankeerd door lagere annexen. De identiek opgevatte, symmetrische voor- en achtergevel omsluiten een bescheiden 19de-eeuws interieur met daarnaast een kamerinrichting uit de eerste bouwcampagne (1741) met rode tegelvloer, stucplafond en een gestucte en beschilderde schouwmantel versierd met rocaillemotieven.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Pastorie van de Sint-Salvatorparochie met tuin

Schoolpad 43 (Tienen)
Pastorie gebouwd in 1741 als dubbelhuis met twee bouwlagen en een gevelbreedte van vijf traveeën onder een schilddak, verbouwd rond 1850, met een voortuin, een achtertuin en een boomgaard, grotendeels ommuurd, in totaal bijna 30 are; twee beplantingsheuveltjes met treuressen; grotendeels braakliggend.