Beschermd monument

Kiosken

Beschermd monument van 24-06-1981 tot heden
ID: 13420   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13420

Besluiten

Geografisch pakket Klemskerke
definitieve beschermingsbesluiten: 24-06-1981  ID: 1637

Beschrijving

De twee kiosken, gelegen aan het Koninklijk Plein te Klemskerke, zijn beschermd als monument.


Waarden

De kiosken zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kiosken

Leopoldlaan zonder nummer, Maria-Hendrikalaan zonder nummer (De Haan)
Oorspronkelijk gelegen aan weerszijden van de toegang tot het voormalige, achterin gelegen exotisch getinte Casino van 1899 (Leopoldlaan nummer 7). Zeszijdige, pagodevormige gebouwtjes.