Beschermd monument

Kiosken

Beschermd monument van 24-06-1981 tot heden

ID
13420
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13420

Besluiten

Geografisch pakket Klemskerke
definitieve beschermingsbesluiten: 24-06-1981  ID: 1637

Beschrijving

De twee kiosken, gelegen aan het Koninklijk Plein te Klemskerke, zijn beschermd als monument.Waarden

De kiosken zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kiosken

Leopoldlaan zonder nummer, Maria-Hendrikalaan zonder nummer (De Haan)
Oorspronkelijk gelegen aan weerszijden van de toegang tot het voormalige, achterin gelegen exotisch getinte Casino van 1899 (Leopoldlaan nummer 7). Zeszijdige, pagodevormige gebouwtjes.