Beschermd monument

Hoeve Goed te Nieuwenhove

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden

ID
13421
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13421

Besluiten

Geografisch pakket Aalbeke
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4270

Beschrijving

De hoeve, zogenaamd Goed te Nieuwenhove, is beschermd als monument. De bescherming omvat de boerenwoning, het 18de-eeuws poortgebouw, een stalvleugel, een bakhuisje, een dwarsschuur, een deel van de omwalling en de boomgaard.Waarden

De historische hoeve, zogenaamd Goed te Nieuwenhove, met boomgaard is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een site waarvan de oudste vermeldingen teruggaan tot de tweede helft van de l5de eeuw;
Als zijnde belangrijk in de geschiedenis van Aalbeke als het centrum van de heerlijkheid van Nieuwenhove, afhankelijk van het leenhof van Wakken dat op haar beurt afhankelijk was van het grafelijk kasteel van Kortrijk.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een representatief en gaaf voorbeeld van een typische West-Vlaamse hoeve van het type van de omwalde hofstede met losstaande bestanddelen gegroepeerd rondom een erf en met vrijstaand poortgebouw dat toegang geeft tot het erf. De omwalling bleef grotendeels behouden en wordt aangeduid door populieren;
Als zijnde een gaaf bewaard 18de- en vroeg 20ste-eeuws hoevecomplex;
Als zijnde een historische hoeve met behouden boomgaard, die reeds wordt aangegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) en die wordt afgezet door een meidoornhaag. Dit is een uitzonderlijk gegeven voor de regio;
Omwille van het bewaarde 18de-eeuws boerenhuis gedateerd 1780 door cartouche. De woning behield grotendeels haar structuur en indeling. De typische keuken met grote haard heeft een traditionele balkroostering bestaande uit moer- en kinderbalken. De moerbalken worden gekenmerkt door de uitgewerkte balksleutels onder meer polychrome wapenschilden; Omwille van het beeldbepalende en typisch vrijstaand poortgebouw.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een typische West-Vlaamse hoeve, die door haar gaafheid een voorbeeld is van de hoeve-architectuur in West-Vlaanderen. De hoeve geeft tevens een beeld van de leefwijze in het landelijke Vlaanderen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Goed te Nieuwenhove

Kapelhoekstraat 70-74 (Kortrijk)
Kapelhoekstraat nr. 70. Historisch hoeve, het z.g. "Goed te Nieuwenhove", gelegen ten noorden van de dorpskern op de grens Aalbeke-Marke-Lauwe. Beschermd als monument bij M.B. van 09.06.2004. De hoeve was het centrum van de gelijknamige heerlijkheid, een leen afhankelijk van het leenhof van Wakken, op haar beurt een leen van het grafelijk kasteel van Kortrijk. Van het leen hingen drie ac