Beschermd monument

Hoeve Ter Scotelaere

Beschermd monument van 30-08-2013 tot heden
ID: 13428   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13428

Besluiten

Hoevesite ter Scotelaere
definitieve beschermingsbesluiten: 30-08-2013  ID: 5210

Beschrijving

De hoeve Ter Scotelaere is beschermd als monument. De bescherming omvat het boerenhuis, schuur, stal, erf en omwalling. Het recente gebouw behoort niet tot de bescherming.Waarden

De hoevesite zogenaamd 'ter Scotelaere', met boerenhuis, schuur, stal, erf en omwalling, met uitsluiting van het recente gebouw dat op het bijgevoegd plan met X aangeduid is, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een gaaf voorbeeld van een in kern 18de-eeuwse hoevesite. De hoevesite vormt een erg beeldbepalend en herkenbaar element van het landelijk gebied rondom Varsenare, waar de hoeve eeuwenlang deel van uitmaakte.
Het witgeschilderde boerenhuis, de stalling en de schuur, U-vormig geordend rondom een erf met boomgaard vormen daarin een belangrijk element. Bovendien is de omwalling nog gedeeltelijk bewaard en is het perceel gebaseerd op de omwalling. De diverse hoevefuncties zijn erg goed afleesbaar: boerenhuis met opkamer, schuur met poorten en stal met staldeuren en laadvensters.

historische waarde

De hoeve gaat terug op één van de oudste hoevesites van Varsenare (Jabbeke). De site staat reeds weergegeven op de kaart van Pieter Pourbus (1561-1571) wat wijst op het belang van de site.
Het gaaf bewaarde gebouwenbestand is fasegewijs tot stand gekomen. Het woonhuis bewaart elementen die teruggaan tot de 17de eeuw. Het huidige uitzicht gaat grotendeels terug op de tweede helft van de 18de eeuw en is als dusdanig ook herkenbaar cf. 18de-eeuwse typologie van het boerenhuis. De inplanting van de schuur en de stalling tegenover het boerenhuis gaan ook terug op de 18de eeuw (cf. Ferrariskaart 1770-1778).
Het historisch belang van de hoeve wordt geïllustreerd door de omvang van de gaaf bewaarde volumes van het boerenhuis, de stal en de schuur.
De schuur en de stal hebben een 18de-eeuwse kern en kenden meerdere uitbreidingen en aanpassingen in de loop van de 19de en de 20ste eeuw.
Het historisch erfperceel van de hoevesite gaat terug op een oude omwalde site, die deels nog aanwezig is. Ook de inplanting van de gebouwen is ongewijzigd, op het erf is een boomgaard bewaard.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het is een representatief voorbeeld van een hoeve bestaande uit losse bestanddelen gegroepeerd rondom een erf met een deels behouden aanleg. Het erf bewaart onder meer een boomgaard.
Het boerenhuis heeft een kenmerkende 18de-eeuwse typologie en bewaart een 17de-eeuwse kern. Het gaat om een gedateerd 18de-eeuws volume met opkamer, gevat tussen aandaken. De sierlijke deuromlijsting is typisch 18deeeuws. Het boerenhuis behield grotendeels haar structuur en indeling: onder meer de balkenlagen, de imposante haard voorzien van geprofileerde haardbalk en Delftse tegeltjes. De opkamer toegankelijk via een kelderluiktrapje bewaart een vloer met rode en zwarte tegels en een schouw met 19de-eeuwse omkadering bestaande uit ingemaakte kasten. De kelder met tongewelf, toegankelijk via een trap met stenen treden bewaart de nog oorspronkelijke vloer met schorretegels.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Ter Scotelaere

Westernieuwweg 56 (Jabbeke)
Hoeve zogenaamd "Te scotelaere" of, sinds 1939, zogenaamd "Scholliers hofstede". Met een eerste vermelding uit het begin van de 14de eeuw is dit een van de oudste hoevesites in Varsenare. De hoeve dankt haar huidige uitzicht aan grote verbouwingen in 1767 door uitbater Lieven Anthierens, zie jaartal boven de deur van het boerenhuis.