Beschermd monument

Windmolen Hostens Molen

Beschermd monument van 17-03-1949 tot heden
ID: 13432   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13432

Besluiten

Stenen windmolen Hostens Molen of Kruiswege Molen
definitieve beschermingsbesluiten: 17-03-1949  ID: 248

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de windmolen Hostens Molen.


Waarden

De stenen windmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen Hostens Molen

Kruiswegestraat zonder nummer (Ruiselede)
* Kruiswegestraat z.nr. "<italic>Hostens Molen</italic>" beschermd als monument bij R.B van 17/03/1949. Ook dikwijls "<italic>Kruiswegemolen</italic>" genoemd. Op de Vandermaelenkaart (ca. 1850) aangeduid als "<italic>Moulin St. Vincent</italic>". Historiek. Eertijds een vrije molen zonder heerlijke rechten. Vóór 1774 is er al sprake van een houten windmolen. In 1774, het jaartal staat