Beschermd monument

Tempelierskapel

Beschermd monument van 04-02-2010 tot heden
ID: 13435   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13435

Besluiten

Tempelierskapel
definitieve beschermingsbesluiten: 04-02-2010  ID: 4674

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de tempelierskapel.


Waarden

De kapel uit eind 17de-eeuw horend bij commanderij (eind 13de eeuw), tot eind 18de eeuw bezit van de hospitaalridders van Sint-Jan, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als uitzonderlijk bewaard voorbeeld van een historische site bestaande uit een commanderij van de tempeliers met bijhorende kapel zoals bij dergelijke commanderijen eertijds meestal het geval was.
Als uitzonderlijk voorbeeld van een historische veld kapel, gelinkt aan de voormalige commanderij, en met een geschiedenis opklimmend tot 1373, vanaf de 15de eeuw op deze plaats gesitueerd en in zijn huidige vorm daterend uit het einde van de 17de eeuw.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als representatief voorbeeld van een sobere veld kapel, plaats biedend voor tenminste twintig mensen.
Als architectuur, zoals tempelierskapellen meestal in de regionale stijl werden gebouwd, aansluitend bij de lokale hoevebouw gekenmerkt door een eenvoudig, verankerd bakstenen volume met witbeschilderde gevels boven een gepekte plint en onder pannen zadeldak.
Bevat een houten retabel, waarschijnlijk daterend uit het einde van de 18de eeuw.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een locatie als merkteken in het landschap gelegen langs twee belangrijke fietsroutes en goed zichtbaar en bereikbaar vanaf de openbare weg.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Tempelierskapel

Abeelstraat zonder nummer (Ruiselede)
De Tempelierskapel of Vlaagtkapel staat ten zuidoosten van het erf van de hoeve Groot Goed ter Vlaagt. De kapel dateert van het einde van de 17de eeuw en was gewijd aan Sint-Jan.