Beschermd monument

Gemeentehuis Ruiselede

Beschermd monument van 28-07-1983 tot heden
ID: 13437   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13437

Besluiten

Gemeentehuis van Ruiselede
definitieve beschermingsbesluiten: 28-07-1983  ID: 1942

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het gemeentehuis van Ruiselede.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het gemeentehuis van Ruiselede als volgt werd gemotiveerd: "het gemeentehuis, gelegen Markt 1, als merkwaardig voorbeeld van een gemeentehuis in neogotische stijl, gedateerd 1873-1876, waarbij het beeldhouwwerk een aanzienlijke plaats inneemt".

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, beschermingsdossier DW000460, Gemeentehuis, advies KCML (1983).


Waarden

Het gemeentehuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gemeentehuis Ruiselede

Markt 1 (Ruiselede)
Gemeentehuis van Ruiselede, gebouwd tussen 1873 en 1876 naar plannen van architect Henri de Fernelmont. Maakt bij K.B. van 08/04/1981 deel uit van een beschermd dorpsgezicht en wordt als monument beschermd bij B.V.E. van 28/07/1983. Opgetrokken in een zuivere, profane neogotiek.