Beschermd monument

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Beschermd monument van 08-04-1981 tot heden

ID
13441
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13441

Beschrijving

De bescherming betreft de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw (het gehele perceel).

Het beschermingsdossier motiveert de artistieke waarde van de Onze-Lieve-Vrouwkerk als volgt: omwille van haar waardevol interieur en het rijke en gaaf bewaarde 18de-eeuwse meubilair.

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, beschermingsdossier DW000396, Onze-Lieve-Vrouwkerk (monument) met gemeentehuis, gemeentepark en de onmiddellijke omgeving (dorpsgezicht) (S.N., 1981).


Waarden

De Onze-Lieve-Vrouwkerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Markt zonder nummer (Ruiselede)
Georiënteerde kerk hoofdzakelijk gerealiseerd in de 17de en 18de eeuw maar met enkele muurresten uit de romaanse periode en met uitbreiding en westtoren van 1872-1874. Aan de zuidzijde met parkaanleg en oorlogsmonument van 1923. Aan noordzijde met parking en beeld van het Heilig Hart opgericht in 1937.

Is de omvattende bescherming van

Orgel kerk Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopneming

Ruiselede (Ruiselede)
Over de historiek der orgels vóór 1872 is niets bekend. Een doksaal en portaal zijn gebouwd door J. Dhuyvetter (Gent), in 1779. Een nieuw orgel werd geleverd door Louis Lovaert (Gent), in de jaren 1872-1876. In 1919 werd het instrument wegens oorlogsschade hersteld door J. Anneessens (Menen); in 1929 plaatste dezelfde een electro-ventilator. In 1953-54 had een ingrijpende ombouw plaats door Jos. Loncke & Zonen (Esen).