Beschermd monument

Oorlogsmonument met Luikse gedenksteen

Beschermd monument van 26-03-2010 tot heden

ID
13444
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13444

Besluiten

Oorlogsmonumenten
definitieve beschermingsbesluiten: 26-03-2010  ID: 4702

Beschrijving

Het oorlogsmonument met Luikse gedenksteen is beschermd als monument.Waarden

Het Leiegedenkteken met Luikse gedenksteen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Als zijnde een indrukwekkend gedenkteken van de hand van de Brusselse architecten Fontaine en Libotte met een bronzen beeldengroep van Alfred Courtens. Beeldhouwer Courtens is een zeer befaamde kunstenaar die nog grootse standbeelden realiseerde, waaronder dit voor Albert I op de Kunstberg en voor Leopold II in Oostende;
Het gedenkteken bezit veel symboliek: de hoge rechthoekige zuil wil de grootheid van het offer verheerlijken. De gebogen muur, gericht naar de Leie, staat symbool voor het verzet van het leger. De negen sarcofagen, één per provincie, staan symbool voor de eendracht van alle Belgen in het verzet en wil het offer van allen die op het veld van eer gevallen zijn, vereeuwigen. De nog overlevende strijders worden bij de hulde betrokken in een gebeeldhouwde groep soldaten die de opperbevelhebber te paard omringen: een vliegenier, een Ardeense jager, een tanksoldaat, een artillerist, een geniesoldaat en een infanterist.

historische waarde

in casu historische context en militair-historische waarde:
Als zijnde een nationaal gedenkteken ter herinnering aan het heldhaftige verzet van het Belgische leger en zijn opperbevelhebber tijdens de Slag aan de Leie in mei 1940. Deze slag betekende de ultieme grootschalige poging van het Belgische leger om de Duitse vijand op Belgische bodem tegen te houden, wat hen enkele dagen lukte, vooraleer Leopold III en met hem het volledige Belgische leger capituleerde. De idee voor een nationaal gedenkteken op deze locatie groeide onder meer voort uit de oprichting van een kleine gedenksteen door Luikse oud-strijders nabij de Leie in Kortrijk; Als zijnde een ruiterstandbeeld van koning Leopold III. Dit is het enige standbeeld voor Leopold III. Deze koning werd een felomstreden figuur onder meer door zijn weigering om de regering naar het buitenland te volgen, door zijn eenzijdige beslissing om over te gaan tot een onvoorwaardelijke capitulatie, door zijn ontmoeting met Hitler en zijn geheim huwelijk in volle oorlogstijd. Dit alles resulteerde in de Koningskwestie, die het land in de naoorlogse periode in rep en roer zette.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Oorlogsmonument met Luikse gedenksteen

Koning Albertpark zonder nummer (Kortrijk)
Centraal in park gelegen monumentaal gedenkteken naar ontwerp van architecten Libotte en Fontaine i.s.m. beeldhouwer A. Courtens. Eerste steenlegging in 1954, inhuldiging in 1957. Vormt herinnering aan Leieslag van mei 1940.