Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Ruiselede

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 08-04-1981 tot heden

ID
13445
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13445

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat de dorpskern van Ruiselede, meer bepaald de Onze-Lieve-Vrouwkerk, het gemeentehuis, het omgevend gemeentepark met hoogstammig groen en de onmiddellijke omgeving. Deze bescherming werd op 12 februari 1999 uitgebreid met een gedeelte ten noordoosten van de kerk en met een deel van de Kasteelstraat ten zuidwesten van het oorspronkelijk dorpsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert als volgt de historische waarde van de Onze-Lieve-Vrouwkerk, samen met het nabijgelegen gemeentehuis, het omgevend gemeentepark met hoogstammig groen en de onmiddellijke omgeving: als kern van de gemeente en als homogeen ensemble.

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, beschermingsdossier DW000396, Onze-Lieve-Vrouwkerk (monument) met gemeentehuis, gemeentepark en de onmiddellijke omgeving (dorpsgezicht) (S.N., 1981).


Waarden

Het geheel gevormd door de Onze-Lieve-Vrouwkerk samen met het nabijgelegen gemeentehuis, het omgevend gemeentepark met hoogstammig groen en de onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Gemeentehuis Ruiselede

Markt 1 (Ruiselede)
Gemeentehuis van Ruiselede, gebouwd tussen 1873 en 1876 naar plannen van architect Henri de Fernelmont. Maakt bij K.B. van 08/04/1981 deel uit van een beschermd dorpsgezicht en wordt als monument beschermd bij B.V.E. van 28/07/1983. Opgetrokken in een zuivere, profane neogotiek.


Oorlogsmonument met grafkelder

Markt zonder nummer (Ruiselede)
In een plantsoen. Aangelegd en opgericht in september 1923. Uitgevoerd door Aloïs De Beule uit Gent geplaatst op een heuveltje met rotsblokken en begroeiing. Arduinen heldenhuldekruis op vierkante sokkel.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Markt zonder nummer (Ruiselede)
Georiënteerde kerk hoofdzakelijk gerealiseerd in de 17de en 18de eeuw maar met enkele muurresten uit de romaanse periode en met uitbreiding en westtoren van 1872-1874. Aan de zuidzijde met parkaanleg en oorlogsmonument van 1923. Aan noordzijde met parking en beeld van het Heilig Hart opgericht in 1937.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Dorpskern Ruiselede

A. Rodenbachstraat, Aalterstraat, G. Gezellelaan, Kasteelstraat, Markt, Nieuwstraat (Ruiselede)
De dorpskern van Ruiselede omvat onder meer de Onze-Lieve-Vrouwkerk, het gemeentehuis, het omgevend gemeentepark met hoogstammig groen en de onmiddellijke omgeving met laat-18de-eeuwse en 19de-eeuwse bebouwing.