Beschermd monument

Oorlogsmonument

Beschermd monument van 26-03-2010 tot heden

ID
13446
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13446

Besluiten

Oorlogsmonumenten
definitieve beschermingsbesluiten: 26-03-2010  ID: 4702

Beschrijving

Het oorlogsmonument is beschermd als monument.Waarden

Het oorlogsgedenkteken voor de militaire en burgerlijke doden van Kortrijk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.

historische waarde

in casu historische context en militair-historische waarde:
Als zijnde een oorlogsgedenkteken met sculpturen die het werk zijn van de uit Kortrijk afkomstige beeldhouwer Godfried of Godefroid Devreese. Devreese, die zich vanaf 1881 in Schaarbeek vestigde, was een vermaarde en veelzijdige beeldhouwer en medaillist met een omvangrijk oeuvre. Hij vervaardigde onder meer grootse gedenktekens, waaronder het Kortrijkse Groeningemonument;
Voor het oorlogsgedenkteken op de Markt van Kortrijk beeldhouwde hij een sprekende brullende leeuw. Daarnaast realiseerde hij voor het gedenkteken drie basreliëfs, die bijzonder treffend uitgevoerd zijn: een witmarmeren plaat met een buste van Koning Albert I en twee bronzen reliëfplaten met onder meer een voorstelling van de Stad Kortrijk die hulde brengt aan haar gesneuvelden;
De artistieke waarde van het sculpturaal werk op het gedenkteken overtuigde het stadsbestuur om het gedenkteken centraal op de Grote Markt tegen het belfort op te richten, en niet, zoals aanvankelijk voorzien, op het Sint-Janskerkhof.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Belforttoren en oorlogsmonument

Grote Markt zonder nummer (Kortrijk)
Gelegen te midden van het Marktplein. Aan de zuidoostelijke zijde gemarkeerd door het oorlogsmonument van de Eerste Wereldoorlog onthuld op 15 juli 1923. Het monument werd ontworpen door stadsarchitect J. Demeere en G. Devreese (beeldhouwwerk).