Beschermd monument

Oorlogsgedenkteken voor de militaire en burgerlijke doden

Beschermd monument van tot heden

ID
13446
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13446

Besluiten

Oorlogsmonumenten
definitieve beschermingsbesluiten: 26-03-2010  ID: 4702

Beschrijving

Het oorlogsmonument is beschermd als monument.Waarden

Het oorlogsgedenkteken voor de militaire en burgerlijke doden van Kortrijk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.

historische waarde

in casu historische context en militair-historische waarde:
Als zijnde een oorlogsgedenkteken met sculpturen die het werk zijn van de uit Kortrijk afkomstige beeldhouwer Godfried of Godefroid Devreese. Devreese, die zich vanaf 1881 in Schaarbeek vestigde, was een vermaarde en veelzijdige beeldhouwer en medaillist met een omvangrijk oeuvre. Hij vervaardigde onder meer grootse gedenktekens, waaronder het Kortrijkse Groeningemonument;
Voor het oorlogsgedenkteken op de Markt van Kortrijk beeldhouwde hij een sprekende brullende leeuw. Daarnaast realiseerde hij voor het gedenkteken drie basreliëfs, die bijzonder treffend uitgevoerd zijn: een witmarmeren plaat met een buste van Koning Albert I en twee bronzen reliëfplaten met onder meer een voorstelling van de Stad Kortrijk die hulde brengt aan haar gesneuvelden;
De artistieke waarde van het sculpturaal werk op het gedenkteken overtuigde het stadsbestuur om het gedenkteken centraal op de Grote Markt tegen het belfort op te richten, en niet, zoals aanvankelijk voorzien, op het Sint-Janskerkhof.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gedenkteken voor de militaire en burgerlijke doden

Grote Markt zonder nummer (Kortrijk)
Gedenkteken voor de militaire en burgerlijke doden uit beide wereldoorlogen. Stadsarchitect Joseph Demeere tekende het gedenkteken uit. Voor het vervaardigen van de sculpturale delen ervan werd een beroep gedaan op beeldhouwer Godfried Devreese uit Kortrijk. Het gedenkteken werd onthuld op 15 juli 1923. Op een gedenkmuur zijn op een witmarmeren plaat een buste van Albert I in profiel en twee bronzen reliëfplaten aangebracht. Voor de gedenkmuur ligt een brullende leeuw. De bronzen platen zijn gegoten bij de bronsgieterij Fonderie Nationale des Bronzes uit Sint-Gillis.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.