Beschermd monument

Newfoundland gedenkteken

Beschermd monument van 26-03-2010 tot heden
ID: 13447   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13447

Besluiten

Oorlogsmonumenten
definitieve beschermingsbesluiten: 26-03-2010  ID: 4702

Beschrijving

Het New Foundlanders gedenkteken is beschermd als monument.


Waarden

Het oorlogsgedenkteken Newfoundland Memorial is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Als zijnde een geslaagd bronzen beeld van een kariboe, ontworpen door de Britse kunstenaar en beeldhouwer Basil Gotto. Gotto koos voor een kariboe, omdat dit dier symbool staat voor het 'Newfoundland Regiment'. De beelden werden gegoten bij de vermaarde 'Compagnie des Bronzes' uit Molenbeek. De kariboe - hoog op een rotspartij geplaatst - straalt kracht en zelfvertrouwen uit. Voor de inplanting van de gedenktekens werd een beroep gedaan op de uit Nederland afkomstige landschapsarchitect R.H.K. Rochius.

historische waarde

Als zijnde een gedenkteken ter herinnering aan de laatste dagen van het Geallieerde Bevrijdingsoffensief en meer bepaald aan de rol van het 'Newfoundland Regiment' tijdens dit offensief. Deze eenheid kon hier in de nacht van 19 op 20 oktober 1918, als onderdeel van de 9de (Schotse) divisie, de Leie oversteken en de Duitse troepen verder achteruit dwingen;
Dit gedenkteken vormt één van de vijf kariboes, die langsheen het westelijke front werden opgericht op plaatsen die voor het 'Newfoundland Regiment' tijdens de Eerste Wereldoorlog bijzonder betekenisvol waren. Het is de enige kariboe op Belgisch grondgebied.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Newfoundland gedenkteken

Gentsesteenweg zonder nummer (Kortrijk)
New Foundlanders gedenkteken gelegen aan de grens met Harelbeke en ring. Het bronzen herdenkingsmonument stelt een kariboe voor en werd in 1924 opgetrokken als gedenkteken aan de Newfoundlandse soldaten die op 19 oktober 1918 als eerste de Leie over staken.