Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Ruiselede: uitbreiding

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 12-02-1999 tot heden
ID: 13450   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13450

Besluiten

Gedeelten van de dorpskom van Ruiselede en herenhuis
definitieve beschermingsbesluiten: 12-02-1999  ID: 3380

Beschrijving

De bescherming van 8 april 1981 van de dorpskern van Ruiselede wordt uitgebreid met een gedeelte van de Kasteelstraat en een gebied met enkele woningen in de Aalterstraat en Nieuwstraat ten noordoosten van de Onze-Lieve-Vrouwkerk.Waarden

Uitbreiding dorpsgezicht is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

historische, in casu architectuurhistorische en sociaal-culturele waarde: als zijnde de meest gaaf bewaarde en vrij homogene dorpsgedeelten - naast de dorpskern van Ruiselede beschermd bij KB 8 april 1981 - die zowel naar aanleg als naar architecturale invulling teruggaan op het dorpsbeeld van voor de Eerste Wereldoorlog. Het te beschermen gebied omvat twee afzonderlijke zones, met een te onderscheiden en een te behouden eigen karakter.
Ten noorden en noordoosten van de kerk: een gedeelte van de 18de-eeuwse dorpsuitbreiding, zoals aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778), getypeerd door een eerder geometrisch stratenpatroon echter met een gevarieerde inplanting van de gebouwen, en, door een verscheidenheid van dorpsbebouwing met landelijk karakter uit de l8de en de 19de eeuw bestaande uit lage, aaneengesloten arbeiderswoningen, enkele burgerwoningen, alleenstaande herenhuizen met achterliggende tuinen, een voormalig brouwerij, ...
Ten zuidwesten van de kerk: de 19de-eeuwse uitleg met residentieel karakter langsheen de Kasteelstraat met recht tracé, getypeerd door losstaande en achteringelegen 19de-eeuwse herenhuizen voornamelijk midden beboomde en omhaagde tuinen, aan straatzijde soms toegankelijk of afgezet door ijzeren hekken.

historische waarde

historische, in casu architectuurhistorische en sociaal-culturele waarde: als zijnde de meest gaaf bewaarde en vrij homogene dorpsgedeelten - naast de dorpskern van Ruiselede beschermd bij KB 8 april 1981 - die zowel naar aanleg als naar architecturale invulling teruggaan op het dorpsbeeld van voor de Eerste Wereldoorlog. Het te beschermen gebied omvat twee afzonderlijke zones, met een te onderscheiden en een te behouden eigen karakter.
Ten noorden en noordoosten van de kerk: een gedeelte van de 18de-eeuwse dorpsuitbreiding, zoals aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778), getypeerd door een eerder geometrisch stratenpatroon echter met een gevarieerde inplanting van de gebouwen, en, door een verscheidenheid van dorpsbebouwing met landelijk karakter uit de l8de en de 19de eeuw bestaande uit lage, aaneengesloten arbeiderswoningen, enkele burgerwoningen, alleenstaande herenhuizen met achterliggende tuinen, een voormalig brouwerij, ...
Ten zuidwesten van de kerk: de 19de-eeuwse uitleg met residentieel karakter langsheen de Kasteelstraat met recht tracé, getypeerd door losstaande en achteringelegen 19de-eeuwse herenhuizen voornamelijk midden beboomde en omhaagde tuinen, aan straatzijde soms toegankelijk of afgezet door ijzeren hekken.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Arbeiderswoning

Markt 2 (Ruiselede)
Op de hoek met de A. Rodenbachstraat. Gaaf bewaarde lage arbeiderswoning gelegen recht tegenover het kerkkoor. Opgenomen binnen het beschermde dorpsgezicht van Ruiselede, beschermd bij M.B. van 12/02/1999.


Burgerhuis

Aalterstraat 5 (Ruiselede)
Burgerhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën onder schilddak (Vlaamse zwarte en rode pannen) met rechts een ruime ommuurde en beboomde tuin. Opgenomen binnen het beschermde dorpsgezicht van Ruiselede, beschermd bij M.B. van 12/02/1999.


Dorpswoning

Kasteelstraat 22 (Ruiselede)
Halfvrijstaande woning, volgens kadastergegevens opgetrokken circa 1900. Opgenomen binnen het beschermde dorpsgezicht van Ruiselede, beschermd bij M.B. van 12/02/1999.


Griffierswoning

A. Rodenbachstraat 2 (Ruiselede)
Herenwoning, zogenaamd "griffierswoning" op de hoek met de Markt. Gelegen nabij het kerkkoor in een ommuurde en beboomde tuin aan de zuidkant palend aan de G. Gezellelaan. Gekend onder de naam "Het Kasteelken", in de 18de eeuw ook als "'t Goed ter Wallen".


Herenhuis

A. Rodenbachstraat 5 (Ruiselede)
Herenhuis met 19de-eeuws uitzicht maar eventueel opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw. Opgenomen binnen het beschermde dorpsgezicht van Ruiselede, beschermd bij M.B. van 12/02/1999.


Herenhuis

Kasteelstraat 17 (Ruiselede)
Monumentaal herenhuis gelegen in een ruime, beboomde tuin op de hoek met de Tieltstraat. Zogenaamd "TEN POPEL", zie smeedijzeren opschrift links van de deur. Opgenomen binnen het beschermde dorpsgezicht van Ruiselede, beschermd bij M.B. van 12/02/1999.


Herenhuis met tuin

Aalterstraat 7 (Ruiselede)
Herenhuis teruggaand tot het einde van de 18de eeuw, maar met 19de-eeuwse wijzigingen, gelegen in een ruime beboomde tuin. Opgenomen binnen het beschermde dorpsgezicht van Ruiselede en beschermd als monument bij M.B. van 12/02/1999.


Lage arbeiderswoningen

A. Rodenbachstraat 1-3 (Ruiselede)
Lage arbeiderswoningen op de hoek met de Markt. Opgenomen binnen het beschermde dorpsgezicht van Ruiselede bij M.B. van 12/02/1999. Qua type en volume aansluitend bij Markt nummer 2. Op de Ferrariskaart (1770-1778) en een "Plan figuratif van het dorp of plaets van Ruysselede" van 1785 staat hier al bebouwing aangeduid.


Lage dorpswoning

A. Rodenbachstraat 7 (Ruiselede)
Lage dorpswoning met voortuin op de hoek met de Nieuwstraat. Opgenomen binnen het beschermde dorpsgezicht van Ruiselede, beschermd bij M.B. van 12/02/1999. Mogelijk opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw.


Neoclassicistisch herenhuis

Kasteelstraat 7 (Ruiselede)
Monumentaal neoclassicistisch herenhuis, gelegen in een ruime, beboomde tuin. Opgenomen binnen het beschermde dorpsgezicht van Ruiselede, beschermd bij M.B. van 12/02/1999. In 1866 gebouwd in opdracht van Maria-Louisa De Roo. In 1903 registreert het kadaster een broeikas in de tuin die er zeker al vijf jaar staat.


Neoclassicistisch herenhuis

Kasteelstraat 24 (Ruiselede)
Monumentaal, neoclassicistisch herenhuis, opgetrokken circa 1858-1859 met achteraan twee dwars geplaatste bijgebouwen. Gelegen in een ruime, beboomde tuin. Opgenomen binnen het beschermde dorpsgezicht van Ruiselede, beschermd bij M.B. van 12/02/1999.


Pastorie bij de Onze-Lieve-Vrouwekerk

Aalterstraat 2 (Ruiselede)
Pastorie bij de Onze-Lieve-Vrouwekerk, gebouwd in 1907 op de hoek van de bocht die de Aalterstraat hier maakt. Opgenomen binnen het beschermde dorpsgezicht van Ruiselede, beschermd bij M.B. van 12/02/1999. Rechts van de deur een arduinen jaarsteen met kruis geflankeerd door jaartal "19 07".


Reeks dorpswoningen

Kasteelstraat 16-20 (Ruiselede)
Alleenstaande huizenrij van drie woningen met voortuintjes, volgens kadastergegevens aanvankelijk als twee woningen (nummer 16 en 18-20) opgetrokken circa 1871. Opgenomen binnen het beschermde dorpsgezicht van Ruiselede, beschermd bij M.B. van 12/02/1999.


Samenstel van meerdere gebouwen in U-vorm

Aalterstraat 4 (Ruiselede)
Samenstel van meerdere gebouwen in U-vorm opgesteld op de hoek met de Nieuwstraat. Bestaande uit centraal een woning met voorhuis en achterhuis en twee flankerende dwarsvleugels.


Villa

Kasteelstraat 26-28 (Ruiselede)
Vrijstaande woning met apotheek gelegen in een ruime, beboomde tuin. Volgens kadastergegevens wordt eerst circa 1840 het rechtergedeelte opgetrokken, dan rond 1890 links de dwarsvleugel met trapgevel toegevoegd. Een deel van de achterbouw verdwijnt circa 1900.


Villa De Klim

Kasteelstraat 13 (Ruiselede)
Achterin en iets hoger gelegen kleine villa, zogenaamd "DE KLIM" (zie smeedijzeren opschrift) met half ondergrondse garage. Volgens kadastergegevens opgericht circa 1941. Opgenomen binnen het beschermde dorpsgezicht van Ruiselede, beschermd bij M.B. van 12/02/1999.


Vrijstaande burgerwoning

Kasteelstraat 9 (Ruiselede)
Vrijstaande burgerwoning, volgens kadastergegevens gebouwd circa 1905 ter vervanging van een kolenmagazijn, in opdracht van koster Jules Ackerman. Opgenomen binnen het beschermde dorpsgezicht van Ruiselede, beschermd bij M.B. van 12/02/1999.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Dorpskern Ruiselede

A. Rodenbachstraat, Aalterstraat, G. Gezellelaan, Kasteelstraat, Markt, Nieuwstraat (Ruiselede)
De dorpskern van Ruiselede omvat onder meer de Onze-Lieve-Vrouwkerk, het gemeentehuis, het omgevend gemeentepark met hoogstammig groen en de onmiddellijke omgeving met laat-18de-eeuwse en 19de-eeuwse bebouwing.