Beschermd monument

Parochiekerk Heilige Kruisverheffing: koor en sacristie

Beschermd monument van tot heden

ID
13451
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13451

Besluiten

Parochiekerk Heilige Kruisverheffing: koor en sacristie
definitieve beschermingsbesluiten: 03-02-1983  ID: 1873

Beschrijving

De toren van de Parochiekerk van de Heilige Kruisverheffing te Wenduine werd reeds beschermd op 19-04-1937. Op 03-02-1983 is deze bescherming uitgebreid tot de bescherming van het koor en de sacristie.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het koor en de sacristie van de Heilige Kruisverheffingskerk als volgt werden gemotiveerd: ”De sacristie is een overwelfd gebouw deels opgericht met grote baksteen-moefen. Het koor werd circa 1650 heropgericht na de verwoesting door de Beeldenstormers, en is een typisch voorbeeld van een driebeukig hallekoor.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000441, Kerk H. Kruisverheffing (monument), advies KCML (1983).


Waarden

De kerk Heilige Kruisverheffing (koor en sacristie) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Heilige Kruisverheffing

Kerkstraat 87 (De Haan)
De kerk is gewijd aan het Heilig Kruis, de kruisdevotie en bedevaart ontstaat in de 16de eeuw naar aanleiding van een legende die vertelt dat voor de kust van Wenduine een kruis wordt opgevist. Eind van de 17de eeuw is er een broederschap van het Heilig Kruis.