Beschermd monument

Hoeve Rood Huis: boerenwoning, poort en schuur

Beschermd monument van 23-02-1983 tot heden
ID: 13460   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13460

Besluiten

Hoeve Rood Huis met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 23-02-1983  ID: 1888

Beschrijving

De boerenwoning, poort en schuur van de historische hoeve zogenaamd Rood Huis te Nieuwkapelle, zijn beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de monumenten als volgt werden gemotiveerd:

”Historische waarde: als gebouwen uit de late 16de - begin 17de eeuw die in de onmiddellijke omgeving van het IJzerfront de Eerste Wereldoorlog overleefden.”

"Grote architectuurhistorische, artistieke en oudheidkundige waarde: zeldzame overblijfselen van een herenhoeve uit de late 16de - begin 17de eeuw, gebracht in fraai baksteenmetselwerk en met een merkwaardig dakgebinte over het woonhuis."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000447, Woonhuis, ingangspoort en schuur van de hoeve Rood Huis (monument) en de directe omgeving van de hoeve en het overblijvende deel van de omwalling (dorpsgezicht), advies KCML (1983).


Waarden

De hoeve Rood Huis en meer bepaald het woonhuis, de poort en de schuur, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve Rood Huis

Alveringemstraat 15 (Diksmuide)
* Alveringemstraat nr. 15. Historische hoeve zogenaamd "Rood Huis", gelegen aan een zuidelijke doodlopende aftakking op de Alveringemstraat, voorheen bekend als Noordhoek. Het hoofdvolume van het boerenhuis, de ingangspoort en de schuur zijn beschermd als monument bij M.B. van 23.02.1983. Het geheel van de hoeve en de omgeving met inbegrip van de omwalling zijn beschermd a