Beschermd monument

Omwalde kasteelsite Blauw Kasteel: perceel met terp en omwalling

Beschermd monument van 31-07-1997 tot heden

ID: 13462   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13462

Besluiten

Hoeve 't Blauwkasteel: perceel, woonhuis en hoevedomein
definitieve beschermingsbesluiten: 31-07-1997  ID: 3208

Beschrijving

De bescherming omvat het perceel met hoefijzervormige omwalling en singel, met inbegrip van het woonhuis. Het langwerpige hoevegebouw en de zone ten zuiden ervan zijn niet in de bescherming als monument opgenomen.Waarden

Het perceel met terp midden hoefijzervormige omwalling en singel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

een laat-middeleeuwse bewoningsvorm toegepast voor grotere ontginningshoeven. De site met walgracht, weliswaar geïnspireerd op de motebouw met militair karakter uit de 11de-12de eeuw, was toen veeleer een statussymbool dan defensief bolwerk.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Omwalde kasteelsite Blauw Kasteel

Ravenbosstraat 10 (Oostkamp)
"Blauw Kasteel" of "Beverhoutshof". Historische hofstede aan de rand van het Beverhoutsveld. Site met walgracht en opper- en neerhofstructuur; hofstede op een omwalde terp met een ten zuidoosten gelegen neerhof, bestaande uit een langwerpig hoevegebouw. Het perceel met terp waarop de hofstede ligt, en de hofstede zelf, zijn bescher