Kasteelsite Hof Ter Heyde: kasteelhoeve

Beschermd monument van 17-01-1985 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Diksmuide
Deelgemeente Vladslo
Straat Terheidedreef
Locatie Terheidedreef 3 (Diksmuide)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/32003/303.1
  • OW000511

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasteeldomein Hof Ter Heyde

Terheidedreef 1-7, Diksmuide (West-Vlaanderen)

Kasteelsite Hof Ter Heyde, gelegen in bebost gebied. Toegang tot de kasteelsite vanaf de Wikkelaarstraat via de Terheidedreef (langs de noordwestzijde van de site).

Beschrijving

De kasteelhoeve van het Hof Ter Heyde te Vladslo, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het Hof Ter Heyde als volgt werden gemotiveerd: ”Het Hof Ter Heyde te Vladslo is een middeleeuwse waterburcht, afgebeeld door A. Sanderus, die na de verwoesting tijdens de Franse Revolutie, in de 19de eeuw werd heropgebouwd tot buitengoed.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000471, Hof ter Heyde (monument), advies KCML (1985).

Waarden

Het Hof ter Heyde is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.