Beschermd monument

Kasteelsite Hof Ter Heyde: kasteelhoeve

Beschermd monument van 17-01-1985 tot heden
ID: 13464   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13464

Besluiten

Hof ter Heyde
definitieve beschermingsbesluiten: 17-01-1985  ID: 2012

Beschrijving

De kasteelhoeve van het Hof Ter Heyde te Vladslo, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het Hof Ter Heyde als volgt werden gemotiveerd: ”Het Hof Ter Heyde te Vladslo is een middeleeuwse waterburcht, afgebeeld door A. Sanderus, die na de verwoesting tijdens de Franse Revolutie, in de 19de eeuw werd heropgebouwd tot buitengoed.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000471, Hof ter Heyde (monument), advies KCML (1985).

Waarden

Het Hof ter Heyde is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Hof Ter Heyde

Terheidedreef 1, 3, 5, 7 (Diksmuide)
Kasteelsite Hof Ter Heyde, gelegen in bebost gebied. Toegang tot de kasteelsite vanaf de Wikkelaarstraat via de Terheidedreef (langs de noordwestzijde van de site).