Beschermd cultuurhistorisch landschap

Rijksopvoedingsgesticht en omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 14-10-1976 tot heden
ID: 13465   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13465

Besluiten

Rijksopvoedingsgesticht: hoofdgebouw en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 14-10-1976  ID: 1060

Beschrijving

De bescherming als landschap omvat het voormalig Rijksopvoedingsgesticht en de omgeving, met inbegrip van enkele personeels- en directeurswoningen. Het hoofdgebouw werd in hetzelfde koninklijk besluit als monument beschermd. Op 5 maart 2001 werden bij ministerieel besluit de overige gebouwen van het complex als monument beschermd.Waarden

Het Rijksopvoedingsgesticht en de omgeving is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Rijksopvoedingsgesticht en omgeving

Bruggesteenweg, Vagevuurstraat (Ruiselede), Sint Pietersveld (Wingene)
Het voormalig Rijksopvoedingsgesticht ontstond circa 1836 als suikerraffinaderij en werd rond het midden van de 19de eeuw omgevormd tot onderwijsinstelling. De omgeving heeft een landelijk karakter en wordt gekenmerkt door graslanden.

Is de omvattende bescherming van

Bediendenwoningen

Vagevuurstraat 21, 23 (Wingene)
Vrijstaande gekoppelde woningen ingeplant op een ruim perceel.


Directeurswoning

Vagevuurstraat 31 (Wingene)
Vrijstaande woning, volgens het kadaster gebouwd in 1900 voor de onderbestuurder van het voormalige Rijksopvoedingsgesticht te Ruiselede.


Directeurswoningen

Vagevuurstraat 17, 19 (Wingene)
Vrijstaande gekoppelde woningen ingeplant op een ruim perceel.


Personeelswoningen

Vagevuurstraat 25, 27 (Wingene)
Vrijstaande gekoppelde woningen ingeplant op een ruim perceel.


Personeelswoningen

Vagevuurstraat 33, 35 (Wingene)
Gekoppelde woning, volgens het kadaster gebouwd in 1918 voor de meestergasten van het voormalige Rijksopvoedingsgesticht te Ruiselede


Rijksopvoedingsgesticht en Penitentiair Landbouwcentrum

Bruggesteenweg 128, 130, 132, 134 (Ruiselede)
Groot complex gelegen op het Sint-Pietersveld van de Gemeenschapsinstelling Bijzondere Jeugdbijstand leefgroep "De Zande", voorheen het Rijksopvoedingsgesticht, het Penitentiair Landbouwcentrum en bezoekerscentrum. Oorspronkelijk in 1836 opgericht als suikerfabriek.


Tribune

Sint Pietersveld zonder nummer (Wingene)
Bakstenen constructie op rechthoekige plattegrond. De verhoogde begane grond is toegankelijk via een centrale bordestrap. Afgewerkt met buisleuning.


Villa

Vagevuurstraat 29 (Wingene)
Vrijstaande villa, volgens het kadaster gebouwd in 1911 voor de bestuurder-onderbestuurder van het voormalige Rijksopvoedingsgesticht te Ruiselede.


Villa

Bruggesteenweg 124 (Ruiselede)
Bruggesteenweg nr. 124. Alleenstaande woning gelegen in een ruime en omhaagde tuin. Volgens kadastergegevens opgetrokken in opdracht van de staat ca. 1887 als "<italic>huis van den meestergast der hervormingschool</italic>" (cf. nr. 128). Dubbelhuis van twee bouwlagen en drie traveeƫn onder schilddak (Vlaamse pannen). Witbeschilderde baksteenbouw met tandlijst onder de dakgoot. Gewijzigde