Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Hakendover

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 13-09-1996 tot heden

ID
1348
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1348

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de dorpskern van Hakendover. De parochiekerk en pastorie maken geen deel uit van het dorpsgezicht, zij werden evenwel beschermd als monument.Waarden

De dorpskern van Hakendover is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Meer bepaald esthetische waarde van de dorpskern van Hakendover wordt omschreven als een oud bedevaartsoord dat zich rond de monumentale, op een heuvel ingeplante kerk van de Goddelijke Zaligmaker ontwikkelde als een kerndorp met een vrij intensieve, overwegend 19de-eeuwse bebouwing.
Karakteristieke structuur en beeldbepalende componenten zijn de dominante positie van de bedevaartskerk die een sterk contrast vormt met de bescheiden, landelijke bebouwing, de aanwezigheid van de Ramshovensebeek die als grens fungeert tussen de bebouwde kern en het open akkerlandschap van het Tiens veld met een geïsoleerd ingeplante hoeve en tenslotte het steegpatroon rond kerk en pastorie.

sociaal-culturele waarde

Meer bepaald esthetische waarde van de dorpskern van Hakendover wordt omschreven als een oud bedevaartsoord dat zich rond de monumentale, op een heuvel ingeplante kerk van de Goddelijke Zaligmaker ontwikkelde als een kerndorp met een vrij intensieve, overwegend 19de-eeuwse bebouwing.
Karakteristieke structuur en beeldbepalende componenten zijn de dominante positie van de bedevaartskerk die een sterk contrast vormt met de bescheiden, landelijke bebouwing, de aanwezigheid van de Ramshovensebeek die als grens fungeert tussen de bebouwde kern en het open akkerlandschap van het Tiens veld met een geïsoleerd ingeplante hoeve en tenslotte het steegpatroon rond kerk en pastorie.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskern Hakendover

Bosveldstraat, Dertienmaalweg, Hakendoverstraat, Hollestraat, Meierstraat, Processieweg, Putstraat, Schoolpad (Tienen)
De dorpskern van Hakendover wordt gedomineerd door de kerk met kerkhof, ingeplant op een heuvel, dat een sterk contrast vormt met de bescheiden bebouwing in de omgeving.

Is de omvattende bescherming van

Boerenhuis

Processieweg 23, 29 (Tienen)
Boerenhuis opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw.


Goddelijke Zaligmakerkapel

Hakendoverstraat zonder nummer (Tienen)
De kapel aan de Onze-Lieve-Heerbron is gebouwd in 1876 als een fraaie neogotische nisvormige kapel, voorzien van een smeedijzeren afsluiting.


Pastorie van de Sint-Salvatorparochie met tuin

Schoolpad 43 (Tienen)
Pastorie gebouwd in 1741 als dubbelhuis met twee bouwlagen en een gevelbreedte van vijf traveeën onder een schilddak, verbouwd rond 1850, met een voortuin, een achtertuin en een boomgaard, grotendeels ommuurd, in totaal bijna 30 are; twee beplantingsheuveltjes met treuressen; grotendeels braakliggend.


Woning met laat 18de-eeuwse kern

Hakendoverstraat 49-51 (Tienen)
Dubbelhuis met twee verdiepingen en dakvenster, door middel van muurankers gedateerd 1783.