Dorpskern Hakendove

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 13-09-1996 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Tienen
Deelgemeente Hakendover
Straat Dertienmaalweg, Hakendoverstraat, Meierstraat, Processieweg, Schoolpad, Hollestraat, Putstraat, Bosveldstraat
Locatie Bosveldstraat, Dertienmaalweg, Hakendoverstraat, Hollestraat, Meierstraat, Processieweg, Putstraat, Schoolpad (Tienen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/24107/108.1
  • 4.02/24107/112.1
  • OB000253

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Dorpskern Hakendover

Bosveldstraat, Dertienmaalweg, Hakendoverstraat, Hollestraat, Meierstraat, Processieweg, Putstraat, Schoolpad (Tienen)

De dorpskern van Hakendover wordt gedomineerd door de kerk met kerkhof, ingeplant op een heuvel, dat een sterk contrast vormt met de bescheiden bebouwing in de omgeving.

Is de omvattende bescherming van

Geen afbeelding beschikbaar

Boerenhuis

Processieweg 23, 29, Tienen (Vlaams-Brabant)

Boerenhuis opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw.

Goddelijke Zaligmakerkapel

Hakendoverstraat zonder nummer, Tienen (Vlaams-Brabant)

De kapel aan de Onze-Lieve-Heerbron is gebouwd in 1876 als een fraaie neogotische nisvormige kapel, voorzien van een smeedijzeren afsluiting.

Pastorietuin van de Sint-Salvatorparochie

Schoolpad 43 (Tienen)

18de-eeuwse pastorie, verbouwd rond 1850, met een voortuin, een achtertuin en een boomgaard, grotendeels ommuurd, in totaal bijna 30 are; twee beplantingsheuveltjes met treuressen; grotendeels braakliggend.

Woning met laat 18de-eeuwse kern

Hakendoverstraat 49-51, Tienen (Vlaams-Brabant)

Dubbelhuis met twee verdiepingen en dakvenster, door middel van muurankers gedateerd 1783.

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de dorpskern van Hakendover. De parochiekerk en pastorie maken geen deel uit van het dorpsgezicht, zij werden evenwel beschermd als monument.

Waarden

De dorpskern van Hakendover is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, historische waarde

Meer bepaald esthetische waarde van de dorpskern van Hakendover wordt omschreven als een oud bedevaartsoord dat zich rond de monumentale, op een heuvel ingeplante kerk van de Goddelijke Zaligmaker ontwikkelde als een kerndorp met een vrij intensieve, overwegend 19de-eeuwse bebouwing.
Karakteristieke structuur en beeldbepalende componenten zijn de dominante positie van de bedevaartskerk die een sterk contrast vormt met de bescheiden, landelijke bebouwing, de aanwezigheid van de Ramshovensebeek die als grens fungeert tussen de bebouwde kern en het open akkerlandschap van het Tiens veld met een geïsoleerd ingeplante hoeve en tenslotte het steegpatroon rond kerk en pastorie.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.