Beschermd cultuurhistorisch landschap

Moulliebos-Daleveld

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 27-06-2001 tot heden

ID: 1349   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1349

Besluiten

Moulliebos-Daleveld
wijzigingsbesluiten: 27-06-2001  ID: 11125

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft het Moulliebos-Daleveld, één van de kerngebieden van het zuidelijk Pajottenland. Het is een typisch bron- en beekbegeleidend bosje in een asymmetrisch beekdal omgeven door glooiende weiden.
De bescherming als landschap werd gewijzigd bij ministerieel besluit van 27 juni 2001.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de wetenschappelijke en esthetische waarden als volgt werden gemotiveerd:

  • wetenschappelijke waarde: het betreft een typische brongemeenschap en een soortenrijk alluviaal bos, waarin waardevolle vegetaties voorkomen.
  • esthetische waarde: het betreft een diep ingesneden, asymmetrisch, bebost beekdal omgeven door glooiende weiden.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000679, Moulliebos-Daleveld: advies KCML (2001)


Waarden

Het Moulliebos-Daleveld is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

-

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Bogaarden, Bellingen en Pepingen

Kester (Gooik), Beert, Bellingen, Bogaarden, Heikruis, Pepingen (Pepingen)
Leemgronden zijn kenmerkend in dit sterk heuvelend landschap ten zuiden van Pepingen, met holle wegen en ruggen tot 70 meter hoog en meer, met verschillende beken die tot het Zennebekken behoren. Naast Bogaarden en Bellingen omvat het afgebakende gebied ook de gehuchten Hoesnaeke, Geiling, Plutsingen, Teleweide en Terheugen. De boerderijen van waaruit in de 18de eeuw het gebied werd uitgebaat, bestaan nog en zijn nog in bedrijf. Bellingen is een landelijke dorp zonder echte kern maar met een aantal Brabantse vierkantshoeves aan de Roskambeek. Het dorpsgezicht is er de laatste 150 jaar nagenoeg niet gewijzigd. Het Moeliebos is een typisch voorbeeld van de bron- en beekbegeleidende bosjes in de leemstreek.