Beschermd monument

Standbeeld Pater Lievens

Beschermd monument van 12-09-2013 tot heden

ID: 13491   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13491

Besluiten

Standbeeld Pater Lievens
definitieve beschermingsbesluiten: 12-09-2013  ID: 2068

Beschrijving

Het standbeeld van Pater Lievens is beschermd als monument.Waarden

Het standbeeld Pater Lievens is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Het is een indrukwekkend ruiterstandbeeld van Pater Lievens. Het bronzen beeld, geplaatst op een arduinen sokkel, is het werk van Josué Dupon, een gerenommeerd kunstenaar, die een uitgebreid oeuvre realiseerde. Voor de sokkel zit een man die namens het volk van Chotanagpur knielt om gedoopt te worden. Beide beelden zijn op een realistische en verfijnde manier uitgewerkt. Het standbeeld van Pater Lievens op levensgroot uitgewerkt paard is kenmerkend voor het oeuvre van Dupon.

historische waarde

Het ruiterstandbeeld van Pater Lievens werd opgericht in 1929 op het Marktplein van Moorslede, ter nagedachtenis van Pater Lievens die een belangrijke rol speelde bij de missionering van de bevolking in India. Hij werd beschouwd als verdediger van de elementaire mensenrechten.

sociaal-culturele waarde

Het ruiterstandbeeld (onthulling in 1929) vormt een getuige van het herdenken door de lokale gemeenschap van de in Moorslede geboren Pater Lievens, die een heldenstatus bekleedde. Het belang dat aan deze figuur wordt gekoppeld uit zich in de keuze voor de bekende Antwerpse beeldhouwer Dupon.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Standbeeld Pater Lievens

Marktplaats zonder nummer (Moorslede)
Standbeeld van de in Moorslede geboren missionaris Constant Lievens, ingehuldigd in 1929.