Beschermd monument

Herenhuis Het Genthof

Beschermd monument van 11-05-1983 tot heden

ID
13499
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13499

Besluiten

Geografisch pakket Ieper
definitieve beschermingsbesluiten: 11-05-1983  ID: 1919

Beschrijving

Herenhuis Het Genthof te Ieper, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de artistieke en historische waarde van het monument als volgt werden gemotiveerd: ”Bakstenen dubbele trapgevel gebouwd in de tweede helft van de 16de eeuw. Opmerkelijk is het gebruik van geprofileerde baksteen in de boogvelden en van getorste pinakels. Doorlopende waterlijst boven de kruisvensters, schuine bakstenen dorpels. Na 1903 werd de gevel in zijn oorspronkelijke toestand hersteld, behalve wat de travee-ordening van het gelijkvloers betreft (de oorspronkelijke linkergevel telde op het gelijkvloers vier traveeën, twee ervan werden in de 19de eeuw vervangen door een koetspoort. Bij de restauratie werd een brede ingang behouden). Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de gevel gedeeltelijk vernield, bij de wederopbouw werden de vooroorlogse plannen ongewijzigd overgenomen.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000454, 16 monumenten, advies KCML (1983).


Waarden

Het huis, Genthof, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Herenhuis Het Genthof

D'Hondtstraat 21 (Ieper)
Herenhuis oorspronkelijk daterend uit de tweede helft van de 16de eeuw en gerestaureerd circa 1904. Na de Eerste Wereldoorlog werd de zwaar beschadigde, doch niet totaal vernielde straatgevel naar de vooroorlogse plannen hersteld. Dubbelhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder twee aanleunende zadeldaken, gemarkeerd door een dubbele trapgevel, respectievelijk vier traveeën links en twee traveeën rechts, van gele baksteen op plint van Atrechtse zandsteen.