Beschermd monument

Stedelijke Muziekacademie

Beschermd monument van 11-05-1983 tot heden

ID
13503
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13503

Besluiten

Geografisch pakket Ieper
definitieve beschermingsbesluiten: 11-05-1983  ID: 1919

Beschrijving

De Stedelijke Muziekacademie te Ieper, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de artistieke en historische waarde van het monument als volgt werden gemotiveerd: ”Bakstenen pilastergevel met natuurstenen plint. Het gebouw heeft een zadeldak met drie dakvensters. De uitspringende travee wordt begrensd door een driehoekig fronton. Rondom de twee korfboogpoorten is een natuurstenen geblokte omlijsting aangebracht. Het gebouw is heropgebouwd na de Eerste Wereldoorlog, ervoor was het een herenhuis.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000454, 16 monumenten, advies KCML (1983).


Waarden

De Stedelijke Muziekacademie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Stedelijke Muziekacademie

D'Hondtstraat 65 (Ieper)
Stedelijke Muziekacademie zie ook opschrift van ijzeren uithangbord, met aanpalende conciërgewoning rechts; naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1922. Schoolgebouw met drie vleugels van twee bouwlagen onder leien zadeldaken gegroepeerd rondom een rechthoekige binnenplaats.