Beschermd monument

Hoeve met losse bestanddelen

Beschermd monument van tot heden

ID
13504
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13504

Besluiten

Hoeve
definitieve beschermingsbesluiten: 24-04-2002  ID: 3836

Beschrijving

De hoeve is beschermd als monument. De bescherming omvat het oude boerenhuis, de bergschuur, de stalling, het wagenhuis en bakhuisje.Waarden

Het oude boerenhuis, de bergschuur, de stalling, het wagenhuis en de ovenbuur van de historische hoeve zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een belangrijke historische site aangeduid in het landboek van Waregem, onder Kasselrij Kortrijk, van 1758 en vermeld als "Goed te Avegheers, achterleen van de burgravie van sint-Eloois- Vijve";
Als zijnde een historisch hoeve met vrij gaaf bewaarde volumes, waarvan de kern van het woonhuis, de stalling en de bergschuur teruggaan tot de 18de eeuw;
Als interessant langgestrekt boerenhuis met 19de-eeuws uitzicht, maar met 18de-eeuwse kern. De waarde van de woning ligt onder meer vervat in de behouden 19de-eeuwse gevelindeling en houtwerk. Het interieur behield haar indeling, de 18de-eeuwse balkroostering met moer- en kinderbalken; de imposante bakstenen schouw en de vloer van Boomse tegels;
Als omvattende een imposante bergschuur, met vroeg 18de-eeuwse constructie, die een zeldzaam bewaard voorbeeld is van dergelijke vakwerkschuren in de streek. In de binnenwanden van het volume bleven talrijke sporen bewaard van het vlechtwerk met leembestrijking. De achtergevel wordt getypeerd door een horizontale plankenbeschieting op bakstenen voeting, waarvan de binnenzijde deels bekleed is met vitswerk. De constructie heeft een ankerbalkspant waarop een schaargebinte;
Stalling met 19de-eeuws uitzicht met interessant interieur met behouden bakstenen bevloering en slieten.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve met losse bestanddelen

Deerlijkseweg 35 (Waregem)
Dieperin gelegen historische hoeve, ten noordwesten van de samenvloeiing van de Hooi-, Gaver- en Potegembeek. Het boerenhuis, de bergschuur, stalling, wagenhuis en ovenbuur zijn beschermd als monument.