Beschermd monument

Huis Biebuyck

Beschermd monument van 11-05-1983 tot heden
ID: 13506   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13506

Besluiten

Geografisch pakket Ieper
definitieve beschermingsbesluiten: 11-05-1983  ID: 1919

Beschrijving

Het huis Biebuyck te Ieper, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de artistieke en historische waarde van het monument als volgt werden gemotiveerd: ”Het werd gebouwd in 1544. De vormgeving van de bakstenen trapgevel doet denken aan de windborden met kromhouten, eigen aan de getimmerde Ieperse gevels. Opmerkelijk is het gebruik van geprofileerde baksteen in de boogvelden en tussen de verdiepingen. Traveenissen lopen over de twee bouwlagen door. Het Mariabeeld en het zon- en maanreliëf werden op het einde van de 19de eeuw aangebracht. Gedurende de Eerste Wereldoorlog werd het gebouw niet erg beschadigd, daardoor is het waardevol.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000454, 16 monumenten, advies KCML (1983).


Waarden

Het woonhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Huis Biebuyck

Diksmuidestraat 48 (Ieper)
Burgerhuis met, vermoedelijk onder leiding van architect Jules Coomans (Ieper), getrouw aan het vooroorlogse uitzicht herstelde trapgevel, een mooi voorbeeld van laat-gotische baksteenarchitectuur door middel van muurankers gedateerd 1544; volgens een foto van juli 1919 was voornamelijk de geveltop zwaar beschadigd geworden.