Beschermd monument

Burgerhuis gedateerd 1920

Beschermd monument van 11-05-1983 tot heden
ID: 13508   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13508

Besluiten

Geografisch pakket Ieper
definitieve beschermingsbesluiten: 11-05-1983  ID: 1919

Beschrijving

Het burgerhuis gedateerd 1920 te Ieper, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de artistieke en historische waarde van het monument als volgt werden gemotiveerd: ”Bakstenen trapgevel met rondboogopeningen en doorlopende waterlijst. Opvallend is het gebruik van geprofileerde bakstenen in de boogvelden en voor de horizontale lijsten tussen de verdiepingen. Typisch zijn de kruisvensters, de schuine vensterdorpels en de versierde ankers. In de trapgevels is het cirkelboogvenster omgeven door drie ovale openingen, elk omlijst met een bewerkte band. Het gebouw werd verwoest gedurende de Eerste Wereldoorlog, het werd heropgericht in 1920.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000454, 16 monumenten, advies KCML (1983).


Waarden

Het woonhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis gedateerd 1920

Diksmuidestraat 79 (Ieper)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nokrichting loodrecht op de straat, leien), gedateerd 1920 door middel van muurankers.