Beschermd monument

Kasteeldomein Casier: gemaal

Beschermd monument van 10-10-2002 tot heden
ID: 13509   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13509

Besluiten

Houten windmolen Pompmolentje Casier
definitieve beschermingsbesluiten: 10-10-2002  ID: 3938

Beschrijving

Het pompmolentje, oorspronkelijk gebouwd om de kasteelvijvers van water te voorzien, is beschermd als monument.Waarden

Het houten windmolentje op stenen onderbouw, genaamd het pompmolentje Casier, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als enig overgebleven voorbeeld van een klein pompmolentje met een open constructie op een stenen torentje, uitgerust met een wiekenas met krukas ter aandrijving van een pompstang alsook van een heden verdwenen zuigerpomp, te dateren tussen 1872 en 1883 en dat diende voor de bevoorrading van hoger gelegen kasteelvijvers;
Tevens gaat het om een materiƫle getuige van de wijze waarop gedurende eeuwen een dergelijk kleinschalig watertransport door middel van windkracht werd gestuwd, in een periode dat andere kleine en goedkope motoren nog moesten ontwikkeld worden;
Het illustreert het reeds eeuwenoude gebruik van zuigerpompen vanaf de tweede helft van de 16de eeuw tot op heden;
Tenslotte illustreert het de wijze waarop eigenaren van kastelen hun parken en de waterhuishouding van deze parken inrichtten.

industrieel-archeologische waarde

Als enig overgebleven voorbeeld van een klein pompmolentje met een open constructie op een stenen torentje, uitgerust met een wiekenas met krukas ter aandrijving van een pompstang alsook van een heden verdwenen zuigerpomp, te dateren tussen 1872 en 1883 en dat diende voor de bevoorrading van hoger gelegen kasteelvijvers;
Tevens gaat het om een materiƫle getuige van de wijze waarop gedurende eeuwen een dergelijk kleinschalig watertransport door middel van windkracht werd gestuwd, in een periode dat andere kleine en goedkope motoren nog moesten ontwikkeld worden;
Het illustreert het reeds eeuwenoude gebruik van zuigerpompen vanaf de tweede helft van de 16de eeuw tot op heden;
Tenslotte illustreert het de wijze waarop eigenaren van kastelen hun parken en de waterhuishouding van deze parken inrichtten.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Casier

Stationsstraat 34 (Waregem)
19de-eeuws, neoclassicistisch kasteeltje met koetshuis, gelegen in een uitgestrekt kasteelpark met siervijvers, brugjes, een ijskelder.