Pastorie Sint-Michielsparochie en tuin

Beschermd monument van 05-04-2007 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Scherpenheuvel-Zichem
Deelgemeente Messelbroek
Straat Testeltsebaan
Locatie Testeltsebaan 2 (Scherpenheuvel-Zichem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24134/110.1
  • 4.01/24134/127.1
  • OB001737

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Sint-Michielsparochie

Testeltsebaan 2, Scherpenheuvel-Zichem (Vlaams-Brabant)

Pastorie opgevat als een classicistisch dubbelhuis, met beklinkerd voorplein en achteraan uitgevend op de tuin, opgetrokken in 1754-1756 door bouwmeester Gregorius Godissart.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De pastorie van de Sint-Michielsparochie met tuin te Messelbroek, is beschermd als monument.

Waarden

De voormalige pastorie en tuin zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als voormalige afhankelijkheid van de norbertijnenabdij van Averbode, in 1754-1756 door lekenbroeder Gregorius Godissart (1708-1780) opgetrokken in de vorm van een bakstenen dubbelhuis met twee bouwlagen onder een natuurleien schilddak, vormt deze landelijke pastorie met achtertuin, gaaf bewaard exterieur en binnenstructuur een representatief voorbeeld van norbertijnenarchitectuur, te meer daar het één van de weinige realisaties betreft waarvan de ontwerper is gekend. Het opmerkelijk hybride vroeg classicistische karakter vertaalt zich in een symmetrisch-evenwichtige ordonnantie van getoogde muuropeningen met centraal accent in de vorm van een laatbarokke korfboogdeur, het geheel verlevendigd met een karakteristiek rasterdecor van brede baksteenstroken en een decoratief-picturaal gebruik van diverse baksteentinten.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.