Huis van der Mersch

Beschermd monument van 11-05-1983 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ieper
Deelgemeente Ieper
Straat de Stuersstraat
Locatie de Stuersstraat 8 (Ieper)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/33011/325.1
  • 4.01/33011/946.1
  • OW000631

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Huis van der Mersch

de Stuersstraat 8, Sint-Niklaasstraat 1, 1A, Ieper (West-Vlaanderen)

Hoekhuis (met Sint-Niklaasstraat) in bescheiden rococostijl: zes op vier traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (leien), met houten dakkapellen, voorzien van vleugelstukken en driehoekig fronton. Gedateerd 1772.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het huis van der Mersch te Ieper, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de artistieke en historische waarde van het monument als volgt werden gemotiveerd: ”Het gebouw dateert uit 1772. Het is een bakstenen gevel met mansardedak en dakkapellen. Voor het onderste gedeelte van de plint is natuursteen gebruikt. De uitspringende middentravee is begrensd door een driehoekig fronton. Ook de kroonlijst is in hout. De segmentboogvensters steunen op een doorlopende dorpel in baksteen, zowel op het gelijkvloers als op de verdieping. Voor de Eerste Wereldoorlog werd het gebouw gerestaureerd, het zadeldak werd vervangen door het oorspronkelijk mansardedak. Tijdens de oorlog werd de gevel niet vernield, dit maakt hem extra waardevol.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000454, 16 monumenten, advies KCML (1983).

Waarden

Het woonhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.