Beschermd monument

Belgische militaire begraafplaats

Beschermd monument van 28-07-2008 tot heden

ID
1352
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1352

Besluiten

Belgische militaire begraafplaats
definitieve beschermingsbesluiten: 28-07-2008  ID: 4535

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de begraafplaats voor Belgische militairen die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog in de buurt van Tienen.Waarden

De Belgische militaire begraafplaats is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

De Belgische Militaire Begraafplaats van Sint-Margriete-Houtem is een belangrijke getuige van de bloedige gevechten die plaatsvonden op 18 augustus 1914 in en rond Tienen. Aangelegd in 1916 op initiatief van de Société du Souvenir du Soldat voor de vele Belgische, Franse en Duitse gesneuvelden, rusten er heden - na herlocalisatie - enkel nog Belgische militairen.
De begraafplaats, ingeplant op een nagenoeg rechthoekig perceel en toegankelijk via een veldweg en een eenvoudige smeedijzeren poort, heeft een strak geometrisch plan met een omlopend pad en een centrale gang die leiden naar een perceelbreed verhoog waarop rechts de nationale driekleur en in het midden een herinneringsmonument met een gebeeldhouwde soldaat van de hand van Baronin von Vraniczani.
Hoewel de natuurstenen ommuring refereert aan de Duitse militaire begraafplaatsen, is de begraafplaats van Sint-Margriete-Houtern een typisch voorbeeld van een Belgische Militaire Begraafplaats, gekenmerkt door de rug-aan-rug geplaatste uniforme grafzerken in blauwe hardsteen, de grasperken tussen de dubbele rijen grafstenen, en de paden in rode steenslag.
Door haar inplanting op een hoogte, heeft de Belgische Militaire Begraafplaats van Sint-Margriete-Houtem bijkomend een sterk beeldbepalend karakter met grote landschappelijke waarde.

historische waarde

De Belgische Militaire Begraafplaats van Sint-Margriete-Houtem is een belangrijke getuige van de bloedige gevechten die plaatsvonden op 18 augustus 1914 in en rond Tienen. Aangelegd in 1916 op initiatief van de Société du Souvenir du Soldat voor de vele Belgische, Franse en Duitse gesneuvelden, rusten er heden - na herlocalisatie - enkel nog Belgische militairen.
De begraafplaats, ingeplant op een nagenoeg rechthoekig perceel en toegankelijk via een veldweg en een eenvoudige smeedijzeren poort, heeft een strak geometrisch plan met een omlopend pad en een centrale gang die leiden naar een perceelbreed verhoog waarop rechts de nationale driekleur en in het midden een herinneringsmonument met een gebeeldhouwde soldaat van de hand van Baronin von Vraniczani.
Hoewel de natuurstenen ommuring refereert aan de Duitse militaire begraafplaatsen, is de begraafplaats van Sint-Margriete-Houtern een typisch voorbeeld van een Belgische Militaire Begraafplaats, gekenmerkt door de rug-aan-rug geplaatste uniforme grafzerken in blauwe hardsteen, de grasperken tussen de dubbele rijen grafstenen, en de paden in rode steenslag.
Door haar inplanting op een hoogte, heeft de Belgische Militaire Begraafplaats van Sint-Margriete-Houtem bijkomend een sterk beeldbepalend karakter met grote landschappelijke waarde.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Belgische militaire begraafplaats

Wijngaardestraat zonder nummer (Tienen)
Begraafplaats met toegangsweg, rechthoekig grondplan aangelegd in 2 niveaus, centraal op het verhoog staat het beeldhouwwerk van Baronin von Vraniczani.