Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Domein Saint-Georges met park

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
13521
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13521

Besluiten

Landhuis Saint-Georges en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 15-04-2004  ID: 4208

Beschrijving

Het domein Saint-Georges met park is beschermd als stadsgezicht. De bescherming omvat het landhuis, de toegangspoort, paardenstallen, de conciërgewoning en het omgevende park. De gebouwen worden in hetzelfde beschermingsbesluit, samen met de omheiningsmuur, eveneens beschermd als monument.Waarden

De omgeving van villa Saint-Georges met park en nutsgebouwen is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Het park als zijnde een waardevol restant van het in 1925 aangelegde landschapspark. De aanleg werd deels behouden;
Als zijnde de directe, ermee verbonden, visuele omgeving van villa Saint-Georges.

wetenschappelijke waarde

De dendrologische waarde van het bomenbestand met in het bijzonder de drie oude platanen die ook aangegeven zijn op het ontwerp van het park. Waardevol zijn tevens de drie catalpabomen en de oude beuken, wilgen en de wilde kastanjes.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Domein Saint-Georges

Felix Verhaeghestraat 21, 25-27 (Waregem)
Imposant landhuis, zogenaamd "Villa Saint-Georges" of ook wel "Villa Joire" (naar de naam van de bouwheer). Samen met de naast gelegen conciërgewoning (nummer 25) en de paardenstallingen (nummer 21) is de villa beschermd als monument.

Is de omvattende bescherming van

Conciërgewoning

Felix Verhaeghestraat 25 (Waregem)
Conciërgewoning van het naastgelegen landhuis (nummer 27). Samen met de villa en de paardenstallingen (nummer 21) is de conciërgewoonst beschermd als monument bij M.B. van 15/04/2004.


Paardenstallen

Felix Verhaeghestraat 21 (Waregem)
Paardenstallen bij het naastgelegen landhuis. Samen met de villa en de conciërgewoning zijn de stallingen beschermd als monument.