Beschermd monument

Tuinpaviljoen met duifhuis

Beschermd monument van 20-11-2001 tot heden

ID
13524
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13524

Besluiten

Geografisch pakket Izegem
definitieve beschermingsbesluiten: 20-11-2001  ID: 3774

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het tuinhuis met duiventil, dat oorspronkelijk deel uitmaakte van het in 1993 afgebroken herenhuis van schoenfabrikant L. Defauw.Waarden

Gentsestraat +74 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als zijnde een zeldzaam voorbeeld van een monumentaal tuinhuis, met op de bovenverdieping een duiventil. Het tuinhuis met voormalig herenhuis (afgebroken in 1993) werd gebouwd in 1906, waarschijnlijk naar een ontwerp van de Izegemse architect Louis Verstraete, wiens ontwerpen overwegend aansluiten bij de traditionele stijlrichtingen, die hij op een persoonlijke manier interpreteert.

sociaal-culturele waarde

als zijnde een representatief voorbeeld van de rijkdom van de Izegemse burger in het begin van de 20ste eeuw, dat hier op een unieke manier wordt weerspiegeld door het behoud van het tuinhuisje.
als zijnde een voorbeeld van de vrijetijdsbesteding van de burgerij rond de eeuwwisseling.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Tuinpaviljoen met duifhuis

Gentsestraat 74A (Izegem)
Voormalig tuinhuisje met op de bovenverdieping duivenhok, van 1906, aansluitend bij de cottage-architectuur. Oorspronkelijk een aanhorigheid van het herenhuis van schoenfabrikant L. Defauw.