Beschermd monument

Eenheidsbebouwing in renaissancestijl

Beschermd monument van tot heden

ID
13525
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13525

Besluiten

Geografisch pakket Ieper
definitieve beschermingsbesluiten: 11-05-1983  ID: 1919

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De vrij getrouwe reconstructie van de vooroorlogse eenheidsbebouwing in lokale renaissancestijl daterend van 1606 te Ieper, naar plannen van architect Jules Coomans, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de artistieke en historische waarde van het monument als volgt werden gemotiveerd: ”De dubbelwoning is oorspronkelijk gebouwd in 1606. Ze werd in 1695 betrokken door de zusters Augustinessen. In 1873 werden de zusters buitengezet en werden de gebouwen gebruikt als stadsmeisjesschool. De trapgevels zijn in rode bakstenen opgetrokken, met een versiering in gele baksteen. Aan de plint komt natuursteen voor. Deze rode baksteen is eerder zeldzaam in het Iepers stadsbeeld. Na de Eerste Wereldoorlog werden beide gevels gereconstrueerd, nochtans niet volledig in hun oorspronkelijke toestand. De naoorlogse gevelsteen is kleiner van formaat, daardoor zijn de gevelversieringen niet meer dezelfde. Ook de oorspronkelijke spitsboog boven het middenvenster op het gelijkvloers van de linkergevel werd vervangen door één rondboog, de trapgevel van de linkergevel werd herwerkt (oorspronkelijk was er geen versiering in aanwezig).”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000454, 16 monumenten, advies KCML (1983).


Waarden

De twee woonhuizen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Eenheidsbebouwing in renaissancestijl

Rijselstraat 56-58 (Ieper)
Vrij getrouwe reconstructie van de vooroorlogse eenheidsbebouwing in lokale renaissancestijl daterend van 1606, naar plannen van architect Jules Coomans (Ieper) van 1923.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.