Eenheidsbebouwing in renaissancestijl

Beschermd monument van 11-05-1983 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ieper
Deelgemeente Ieper
Straat Rijselstraat
Locatie Rijselstraat 56-58 (Ieper)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/33011/320.1
  • OW000634

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Eenheidsbebouwing in renaissancestijl

Rijselstraat 56-58, Ieper (West-Vlaanderen)

Vrij getrouwe reconstructie van de vooroorlogse eenheidsbebouwing in lokale renaissancestijl daterend van 1606, naar plannen van architect Jules Coomans (Ieper) van 1923.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De vrij getrouwe reconstructie van de vooroorlogse eenheidsbebouwing in lokale renaissancestijl daterend van 1606 te Ieper, naar plannen van architect Jules Coomans, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de artistieke en historische waarde van het monument als volgt werden gemotiveerd: ”De dubbelwoning is oorspronkelijk gebouwd in 1606. Ze werd in 1695 betrokken door de zusters Augustinessen. In 1873 werden de zusters buitengezet en werden de gebouwen gebruikt als stadsmeisjesschool. De trapgevels zijn in rode bakstenen opgetrokken, met een versiering in gele baksteen. Aan de plint komt natuursteen voor. Deze rode baksteen is eerder zeldzaam in het Iepers stadsbeeld. Na de Eerste Wereldoorlog werden beide gevels gereconstrueerd, nochtans niet volledig in hun oorspronkelijke toestand. De naoorlogse gevelsteen is kleiner van formaat, daardoor zijn de gevelversieringen niet meer dezelfde. Ook de oorspronkelijke spitsboog boven het middenvenster op het gelijkvloers van de linkergevel werd vervangen door één rondboog, de trapgevel van de linkergevel werd herwerkt (oorspronkelijk was er geen versiering in aanwezig).”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000454, 16 monumenten, advies KCML (1983).

Waarden

De twee woonhuizen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.