Beschermd monument

Stadswoning Het Houten Huis

Beschermd monument van 11-05-1983 tot heden

ID
13529
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13529

Besluiten

Geografisch pakket Ieper
definitieve beschermingsbesluiten: 11-05-1983  ID: 1919

Beschrijving

De stadswoning Het Houten Huis te Ieper, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de artistieke en historische waarde van het monument als volgt werden gemotiveerd: ”Het is een houten puntgevel boven een bakstenen onderpui, de zijmuren zijn in baksteen, de uitkragingen steunen op geprofileerde natuursteen. In de top bevindt zich een uitspringende spitsboog. Het is de enige houten gevel die aan de vernielzucht van de 19de eeuw kon ontsnappen. De oorspronkelijke gevel stamt waarschijnlijk uit de eerste helft van de 16de eeuw. In 1913 werd het gebouw in opdracht van de Stad gerestaureerd, de oorspronkelijke houtverbindingen werden echter vervangen door gesmede nagels. Na de Eerste Wereldoorlog werd het huis heropgericht naar het ontwerp van J. Coomans, gemaakt in 1924.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000454, 16 monumenten, advies KCML (1983).


Waarden

Het woonhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadswoning Het Houten Huis

Rijselstraat 204 (Ieper)
Voor de Eerste Wereldoorlog, de laatste exponent van de Ieperse middeleeuwse houtarchitectuur, daterend uit het eerste kwart van de 16de eeuw.