Beschermd monument

Kloosterpoort

Beschermd monument van 11-05-1983 tot heden

ID
13530
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13530

Besluiten

Geografisch pakket Ieper
definitieve beschermingsbesluiten: 11-05-1983  ID: 1919

Beschrijving

De voormalige toegangspoort tot het domein van de Sint-Maartensproosdij te Ieper, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de artistieke en historische waarde van het monument als volgt werden gemotiveerd: ”Als ingangspoort van de proostabdij. Ze werd hersteld in 1938 aan de hand van een ontwerp voor herstel, opgemaakt door J. Coomans. De werken werden toen tot het strikt noodzakelijke beperkt. De poort heeft ionische zuilen, bekleed met simili Envillebepleistering. Ze dragen het fronton met wapenschild van de proostabdij: het Ieperse dubbelkruis waarop twee kromstaven in schuinkruis liggen.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000454, 16 monumenten, advies KCML (1983).


Waarden

De Kloosterpoort is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kloosterpoort

Vandenpeereboomplein zonder nummer (Ieper)
Voormalige toegangspoort tot het domein van de Sint-Maartensproosdij. Classicistische poort van circa 1780 naar ontwerp van architect J.B. Goossens. Naar het vooroorlogs uitzicht hersteld in 1938 naar plannen van architect Jules Coomans en recent gerestaureerd door architect Walter Bartier.