Vastgestelde houtige beplanting met erfgoedwaarde

Aaneenschakeling van hoogstamboomgaarden en meidoornhagen

Vastgestelde houtige beplanting met erfgoedwaarde van 23-12-2016 tot heden

ID
13532
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13532

Besluiten

Haspengouw tussen Borgloon en Vechmaal
vaststellingsbesluiten: 23-12-2016  ID: 14383

Beschrijving

Aaneenschakeling van enkele boomgaarden gelegen langs de Sint-Truidersteenweg nabij Borgloon. Deze beeldbepalende boomgaard wordt omgeven door meidoornhagen en heeft verschillende toegangshekken. Deze combinatie van hagen, hekken en hoogstamboomgaarden zijn kenmerkend. Deze afsluitingen werden voorzien zodat de boomgaard begraasd kon worden door vee. Hiervoor werden traditioneel meidoornhagen gebruikt. De boomgaard bevat nog verschillende oude bomen en is aangevuld met jongere bomen. De inplanting van de bomen houdt rekening met de lokale omstandigheden. Langs de randen van de boomgaard werden perelaars geplant omdat deze soorten beter wind kunnen verdragen. De appelaars bevinden zich in het beschermde middengedeelte. Deze methode geeft een illustratie van de technieken die werden toegepast om de fruitteelt te optimaliseren. De boomgaard bevat daarmee een technische waarde.

De boomgaard dateert uit het begin van de 20ste eeuw. Dit past in de periode van de agrarische geschiedenis waarin de hoogstamboomgaarden in Haspengouw een grote opkomst kenden en grote delen van het landschap zouden beslaan.

De ligging aan de Sint-Truidersteenweg maakt de boomgaard beeldbepalend. De hoogstamboomgaarden in Haspengouw kennen een hoge belevingswaarde en dragen bij aan de streekdentiteit van het landschap.Waarden

technische waarde

-

esthetische waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Aaneenschakeling van hoogstamboomgaarden en meidoornhagen

St.-Truidersteenweg (Borgloon)
Aaneenschakeling van enkele boomgaarden gelegen langs de Sint-Truidersteenweg nabij Borgloon. Deze beeldbepalende boomgaard wordt omgeven door meidoornhagen en heeft verschillende toegangshekken.