Beschermd monument

Hoeve Goed Te Nieuwenhove: woning, schuur, duiventoren, poortgebouw en omwalling

Beschermd monument van 12-07-2005 tot heden
ID: 13538   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13538

Besluiten

Hoeve Goed te Nieuwenhove
definitieve beschermingsbesluiten: 12-07-2005  ID: 4425

Beschrijving

Het woonhuis, de schuur, duiventoren, het poortgebouw met brugje en de omwalling van de hoeve Goed Te Nieuwenhove zijn beschermd als monument.


Waarden

Het woonhuis, schuur, duiventoren, poortgebouw met brugje en omwalling van de historische hoeve 'Goed Te Nieuwenhove' zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde één van de belangrijkste hoeves van Waregem. Het kasteel (heden verdwenen) met bijhorende hoeve (neerhof) vormde het centrum van de gelijknamige heerlijkheid;
Als zijnde een hoeve waarvan de geschiedenis ten minste teruggaat tot 1300. De oudste schriftelijke bron van de heerlijkheid dateert van 1403.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een representatief voorbeeld van een 18de-eeuwse Zuid-West-Vlaamse hoeve met losse bestanddelen en volledig omwald. Delen van de hoeve tonen nog duidelijke sporen van de oorspronkelijke vakwerkbouw. De hoeve vormt daarom een zeldzame getuige van vakwerkbouw in Zuid-West-Vlaanderen;
Omwille van het woonhuis van circa 1758, vermoedelijk versteend in de 19de eeuw, met typische witgekalkte gevel en fraaie bekronende dakruiter. Opmerkelijk is tevens het gaaf bewaarde 19de-eeuwse schrijnwerk, zie de luiken en schuiframen met roedeverdeling;
Omwille van de schuur als zijnde een zeldzaam voorbeeld van een versteende vakwerkschuur;
De omwalling als getuige van de middeleeuwse leefwijze: de omwalling diende voor drinkwater, beveiliging en statussymbool;
Omwille van het fraaie 18de-eeuwse poortgebouw met typische metselaarstekens en wapenschild;
Omwille van de vrijstaande, vermoedelijk 17de-eeuwse duiventoren met typerende trapgevels en vliegopeningen (beete).

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een belangrijk en gaaf bewaard voorbeeld van het landelijke leven in Vlaanderen;
De duiventoren als machtssymbool: het houden van duiven was één van de rechten. die verbonden waren aan een heerlijkheid.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve Goed Te Nieuwenhove

Platanendreef 16, 16A (Waregem)
Neerhof van het voormalige kasteel van Nieuwenhove, daterend uit de 18de eeuw, weliswaar gelegen op een oudere site die het centrum vormde van de heerlijkheid Nieuwenhove.