Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Woonhuis Goed Groenendael met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 27-04-1989 tot heden

ID
1354
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1354

Besluiten

Woning en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 27-04-1989  ID: 2338

Beschrijving

Het woonhuis Goed Groenendael, voormalige blekerij te Leuven, is met de onmiddellijke omgeving beschermd als stadsgezicht.Waarden

Broekstraat nummer 2A [Janseniusstraat 4-6] en onmiddellijke omgeving is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu beeldbepalende waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Blekerij Goed Groenendael

Janseniusstraat 4-6 (Leuven)
Het oorspronkelijk L-vormige complex, 1684 gedateerd, bestond uit een straatvleugel van elf traveeën en een vijf traveeën brede dwarsvleugel. Na zware vernielingen in de Tweede Wereldoorlog, werd in 1951 de grotendeels gespaarde straatvleugel gerestaureerd en de dwarsvleugel als ruïne behouden.