Vastgestelde houtige beplanting met erfgoedwaarde

Cluster van hoogstamboomgaarden

Vastgestelde houtige beplanting met erfgoedwaarde van 23-12-2016 tot heden

ID: 13546   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13546

Besluiten

Haspengouw tussen Borgloon en Vechmaal
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 23-12-2016  ID: 14383

Beschrijving

Hoogstamboomgaarden gelegen in het noorden van Grootloon. Hoewel ze niet direct aansloten bij de bebouwing staan ze reeds op de kabinetskaart van de Ferraris (1771-1778) afgebeeld. Binnen de cluster boomgaarden zijn er veel nieuwe aanplanten aanwezig, per perceel een fruitsoort, maar her en der staan nog bomen van oudere generaties boomgaarden. Een notenboomgaard in het midden van het geheel is nog vrijwel volledig en heeft een meidoornhaag. De overige hagen langs de landweg werden grotendeels vervangen door veldesdoornhagen. Op verschillende plaatsen zijn ijzeren hekken aanwezig die bijdragen aan de ensemblewaarde.

De hoogstamboomgaarden in Haspengouw kennen een hoge belevingswaarde en dragen bij aan de streekdentiteit van het landschap, dit is zeker in de omgeving van Grootloon het geval waar er historisch gezien al een hoge dichtheid aanwezig was.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Cluster van hoogstamboomgaarden

Borgloon, Groot-Loon (Borgloon)
Deze boomgaarden gelegen in het noorden van Grootloon werden ook op de kabinetskaart van de Ferraris (1771-1778) afgebeeld, hoewel ze niet direct aansloten bij de bebouwing. Nog steeds zijn hier verschillende aaneengesloten boomgaarden. Er zijn veel nieuwe aanplanten, per perceel een fruitsoort, maar her en der staan nog bomen van oudere generaties boomgaarden. Een notenboomgaard in het midden van het geheel is nog vrijwel volledig en heeft een meidoornhaag. De overige hagen langs de landweg werden grotendeels vervangen door veldesdoornhagen. Op verschillende plaatsen zijn ijzeren hekken aanwezig.