Beschermd monument

Middeleeuwse sluistoren met kaaimuren

Beschermd monument van 28-03-1979 tot heden
ID: 1356   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1356

Besluiten

Middeleeuwse sluistoren, kaaimuren en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 28-03-1979  ID: 1252

Beschrijving

De bescherming omvat de middeleeuwse sluistoren met kaaimuren.Waarden

De middeleeuwse sluistoren, evenals de kaaimuren, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

wetenschappelijke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sluistoren en watermolen

Watermolenstraat zonder nummer (Zemst)
Overblijfsel van een middeleeuwse sluistoren uit eind 13de of begin 14de eeuw, iets meer stroomafwaarts zijn de ruïnes van de watermolen die erbij hoorde.