Beschermd monument

Huis der Kooplieden

Beschermd monument van 11-05-1983 tot heden

ID
13561
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13561

Besluiten

Geografisch pakket Ieper
definitieve beschermingsbesluiten: 11-05-1983  ID: 1919

Beschrijving

Het huis der Kooplieden te Ieper, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de artistieke en historische waarde van het monument als volgt werden gemotiveerd: ”Het is een bakstenen trapgevel, oorspronkelijk gebouwd in 1623 en gerestaureerd voor 1914. Op de trapgevel zijn afwisselend natuurstenen voluten en hoornen des overvloeds te zien. De gevel is heropgebouwd na de Eerste Wereldoorlog, echter niet volledig in zijn vooroorlogse toestand: de vooroorlogse traveeverschuiving is vervangen door een geordende gevelindeling.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000454, 16 monumenten, advies KCML (1983).


Waarden

Het huis van de Kooplieden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Huis der Kooplieden

Veemarkt 11 (Ieper)
Genaamd naar het voormalige gildehuis. Oorspronkelijk gebouw in lokale renaissancestijl van 1623. Na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd naar het vooroorlogse uitzicht.