Vastgestelde houtige beplanting met erfgoedwaarde

Hoogstamboomgaard

Vastgestelde houtige beplanting met erfgoedwaarde van 23-12-2016 tot heden

ID
13562
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13562

Besluiten

Haspengouw tussen Borgloon en Vechmaal
vaststellingsbesluiten: 23-12-2016  ID: 14383

Beschrijving

De huidige boomgaard die op enige afstand van de hoeve ligt, dateert uit het begin van de 20ste eeuw. Dit past in de periode van de agrarische geschiedenis waarin de hoogstamboomgaarden in Haspengouw een grote opkomst kenden en grote delen van het landschap zouden beslaan. Langs de Heurnestraat is de boomgaard afgegrensd met een meidoornhaag zodat begrazing mogelijk was, hierbij hoort ook de waterput die in het weiland ligt. Op weinig plaatsen is dergelijke waterput in de context van een boomgaard terug te vinden.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoogstamboomgaard

Heurnestraat (Heers)
De huidige boomgaard die op enige afstand van de hoeve ligt, dateert uit het begin van de 20ste eeuw. Dit past in de periode van de agrarische geschiedenis waarin de hoogstamboomgaarden in Haspengouw een grote opkomst kenden en grote delen van het landschap zouden beslaan. Opvallend langs de Heurnestraat zijn de meidoornhagen die vroeger de hoogstamboomgaarden afgrensden van elkaar en van de straat, zodat begrazing mogelijk was. Deze hoogstamboomgaard, samen met de meidoorhagen dragen bij aan de contextwaarde van de hoeve.