Vastgestelde houtige beplanting met erfgoedwaarde

Hoogstamboomgaard

Vastgestelde houtige beplanting met erfgoedwaarde van 23-12-2016 tot heden

ID
13564
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13564

Besluiten

Haspengouw tussen Borgloon en Vechmaal
vaststellingsbesluiten: 23-12-2016  ID: 14383

Beschrijving

Hoogstamboomgaard gelegen in de Grootloonstraat. Deze boomgaard is iets hoger gelegen ten opzichte van de weg en bestaat uit pere- en appelaars, er is een vrij grote uitval. De boomgaard wordt begraasd. Reeds op de kabinetskaart van de Ferraris (1771-1778) is deze boomgaard afgebeeld. Op deze kaart valt de hoge dichtheid aan hoogstamboomgaarden in Grootloon op, deze boomgaarden waren gericht op productie voor de bewoners en niet zozeer voor de verkoop of handel. De boomgaard wordt net als vroeger begraasd door vee.

De hoogstamboomgaarden in Haspengouw kennen een hoge belevingswaarde en dragen bij aan de streekdentiteit van het landschap, dit is zeker in de omgeving van Grootloon het geval waar er historisch gezien al een hoge dichtheid aanwezig was.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoogstamboomgaard

Grootloonstraat (Borgloon)
Grootloon en omgeving wordt gekenmerkt door de grote dichtheid aan hoogstamboomgaarden. Reeds op de kabinetskaart van de Ferraris (1771-1778) is te zien dat de percelen rond de bebouwing allemaal ingenomen zijn door boomgaarden. Zo ook deze boomgaard aan de Grootloonstraat. Deze boomgaarden waren gericht op productie voor de bewoners en niet voor de verkoop of handel. Deze boomgaarden werden gegraasd door vee. Ook op de latere topografische kaarten zijn deze boomgaarden afgebeeld. Deze boomgaard is iets hoger gelegen ten opzichte van de weg en bestaat uit pere- en appelaars. De boomgaard wordt nog altijd begraasd.