Beschermd monument

Hoeve Te Beaulieu

Beschermd monument van 20-12-2011 tot heden
ID: 13565   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13565

Besluiten

Hoeve Goed te Beaulieu
definitieve beschermingsbesluiten: 20-12-2011  ID: 4905

Beschrijving

De hoeve Te Beaulieu met nabije omgeving is beschermd als monument.Waarden

Het Goed Te Beaulieu is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De hoeve speelt een belangrijke rol in de ontstaansgeschiedenis van Beveren-Leie aangezien deze de voormalige dorpsheerlijkheid van Beveren-Leie is. Reeds kort na de kerstening van de 7de eeuw wordt er een kapel opgericht. Het goed en de kapel, later uitgegroeid tot parochiekerk, vormen tot de Tweede Wereldoorlog het eigenlijke dorpscentrum, tot de kerk in mei 1940 moedwillig wordt gedynamiteerd en het gemeentebestuur na de oorlog beslist om op een meer centrale plaats van het ondertussen geƫvolueerde Beveren-Leie, gerelateerd aan de steenweg, een nieuwe kerk op te richten (Kerkplein). Door het behouden kerkhof blijft het nadrukkelijke historische hofkerk verband van de oude dorpsplaats nog steeds afleesbaar.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een in oorsprong zeer belangrijke middeleeuwse site die tot ons is gekomen als fraai geheel van hoevegebouwen die thans dateren uit de 18de - 20ste eeuw. Het architecturaal waardevolle boerenhuis klimt op tot de 18de eeuw en bewaart een dubbele opkamer met voutekelder, een 18de-eeuwse balkenlaag bestaande uit imposante moerbalken met gesculpteerde balksleutels en een dakkap opgebouwd uit een schaar- en nokgebint Tevens vrij uitzonderlijk en gaaf bewaard wagenhuis met dilte, waarvan de houtstructuur is getelmerkt, gedateerd "1896", gesigneerd door een timmerman en afkomstig zou zijn van een ouder boerenhuis op de site;
Als voormalige omwalde site, waar zich gedurende meerdere eeuwen verschillende bewoningsactiviteiten hebben geconcentreerd, die gepaard gingen met een aantal bodemkundige ingrepen met zeer waarschijnlijk een archeologische neerslag tot gevolg. De voormalige, slechts deels bewaarde omwalling is nog afleesbaar in het reliƫf.

sociaal-culturele waarde

Door zijn ligging op de licht glooiende oevers van de Leie, aan het einde van de Sint-Jansstraat, achter het kerkhof van Beveren-Leie vormt de site van goed Te Beaulieu een baken in het landelijke gebied. Het bewaarde hof-kerk verband vervult een functie van historische herkenbaarheid naar het ontstaan en de ontwikkeling van de oude dorpsplaats van Beveren-Leie. Het samengaan van enkele landschappelijke elementen en het volume- en dakenspel van de hoeve zorgen voor een opvallend mooi en beeldbepalend ensemble in het valleilandschap.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Te Beaulieu

Sint-Jansstraat 128 (Waregem)
Gelegen op de hoek met Beveren-Trakel. De hoeve speelt een belangrijke rol in de ontstaansgeschiedenis van het dorp en is tot op vandaag gelegen in het landelijke en licht glooiende landschap nabij de Leie. De site klimt op tot de 5de-6de eeuw. Huidig gebouwenbestand vermoedelijk daterend uit de 18de en 19de eeuw.