Vastgestelde houtige beplanting met erfgoedwaarde

Hoogstamboomgaarden en veekeringshagen bij Hoeve Henisdaal

Vastgestelde houtige beplanting met erfgoedwaarde van 23-12-2016 tot heden

ID
13571
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13571

Besluiten

Haspengouw tussen Borgloon en Vechmaal
vaststellingsbesluiten: 23-12-2016  ID: 14383

Beschrijving

De huidige boomgaarden bij hoeve Henisdaal zijn nog restanten van het begin 20ste eeuwse areaal. Tegenover de toegang van de hoeve ligt een peren- en appelboomgaard, ten zuidwesten een kersenboomgaard. De boomgaarden worden van de weg afgescheiden door afsluitingshagen van meidoorn die reeds staan afgebeeld op de kabinetskaart van de Ferraris (1771-1778). Meidoorn is een typische soort die in deze streek zeer veel wordt toegepast in afsluitingshagen, met name om begrazing door vee mogelijk te maken. De boomgaarden worden nog begraasd wat verder bijdraagt aan de historische waarde. De boomgaarden en meidoornhagen vormen samen met de hoeve een sterk ensemble.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoogstamboomgaarden en veekeringshagen bij Hoeve Henisdaal

Henisdael (Heers)
De huidige boomgaard(en) bij hoeve Henisdaal zijn nog restanten van het begin 20ste eeuwse areaal. De boomgaarden in de context van de hoeve dragen in belangrijke mate bij aan de ensemble en esthetische waarde van de site en zijn omgeving. Dit wordt verder versterkt door de aanwezigheid van de meidoornhagen langs de wegen en rond de boomgaarden. De boomgaarden worden nog begraasd wat verder bijdraagt aan de historische waarde.